Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong doanh nghiệp

 

BẢNG QUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỪNG CHỨC DANH HOẶC
 NHÓM CHỨC DANH NGHỀ, CÔNG VIỆC TRONG THANG BẢNG LƯƠNG

STT

Chức danh

Trình độ

Kinh nghiệm

1

Giám đốc

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

2

Phó giám đốc

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

3

Trưởng phó các phòng ban

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, và có kỹ năng quản lý, điều hành

4

Giảng viên

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, và có kỹ năng giảng dậy

5

Nhân viên kinh doanh

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt

6

Nhân viên nhân sự

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt

7

Nhân viên kế toán

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, thành thạo phần mềm kế toán

8

Nhân viên phục vụ (Tạp vụ)

Không yêu cầu

Có sức khỏe tốt

       
   

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 2016

                                                                                                              

>> Xem thêm: Khoá học kế toán tổng hợp thực hành

>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói

Quyết định ban hành thang, bảng lương

>> Quyết định ban hành thang bảng lương

 

Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai