Kinh nghiệm kế toán cho sinh viên

Tổ chức hệ thông chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban đầu

Tổ chức hệ thông chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban đầu

ngay dang tin

14/11/2016 - 

Nhằm thực hiện được các nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán của đơn vị, nội dung các công việc chủ yếu ban đầu của việc tổ chức công tác kế toán của đơn vị bao gồm những nội dung công việc sau.
Tổ chức công tác kế toán

Tổ chức công tác kế toán

ngay dang tin

11/11/2016 - 

Kế toán có vai trò quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vai trò quan trọng của kế toán chỉ được phát huy khi đơn vị kế toán tổ chức công tác kế toán khoa học và hiệu quả.
Hình thức kế toán trên máy vi tính

Hình thức kế toán trên máy vi tính

ngay dang tin

11/11/2016 - 

Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính.
Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ

Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ

ngay dang tin

11/11/2016 - 

Nội dung và trình tự phản ánh vào các sổ sách kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ kết hợp giữa việc ghi chép các nghiệp vụ phát sinh theo trình tự thời gian.
Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

ngay dang tin

11/11/2016 - 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”.
Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái

Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái

ngay dang tin

11/11/2016 - 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp ...
Hình thức kế toán Nhật ký chung

Hình thức kế toán Nhật ký chung

ngay dang tin

11/11/2016 - 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát ...
Khái niệm hình thức kế toán

Khái niệm hình thức kế toán

ngay dang tin

11/11/2016 - 

Đối tượng kế toán là hết sức phong phú đa dạng biến động không ngừng, nên hệ thống sổ kế toán một đơn vị cũng đa dạng về chủng loại và số lượng tương đối lớn.
Quy định về sổ kế toán

Quy định về sổ kế toán

ngay dang tin

11/11/2016 - 

Sổ kế toán là công cụ không thể thiếu trong công tác kế toán, đồng thời là nguồn thông tin quan trọng để lên các chỉ tiêu trong các báo cáo kế toán, do vậy để quản lý, kiểm tra sử dụng sổ kế toán cần phải có những quy định về sổ kế toán.
Phân loại sổ kế toán

Phân loại sổ kế toán

ngay dang tin

11/11/2016 - 

Hệ thống sổ sách kế toán vô cùng đa dạng và với mỗi loại sổ sách đều cso các chức năng riêng. Kế toán cần nắm rõ cách phân loại hệ thống sổ sách kế toán dưới các góc độ để có thể dễ dàng phản ánh và quản lý các thông tin.
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai