Kinh nghiệm kế toán cho sinh viên

Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ

Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ

ngay dang tin

15/10/2016 - 

Việc kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ được tiến hành ở thời điểm cuối kỳ kế toán sau khi kiểm tra trên tài khoản tổng hợp.
Báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp

Báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp

ngay dang tin

13/10/2016 - 

Báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp thể hiện kết quả của cả quá trình học tập tại các trường cao đẳng, đại học của bạn nếu bạn học chuyên ngành kế toán - tài chính
Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh trên các tài khoản tổng  hợp

Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh trên các tài khoản tổng hợp

ngay dang tin

08/10/2016 - 

Thời điểm kiểm tra các tài khoản tổng hợp là trước khi kế toán lên các báo cáo kế  toán, thông thường là cuối kỳ kế toán, ngoài ra còn có một số trường hợp không xảy ra thường xuyên như: đơn vị sáp nhập, giải thể, theo yêu cầu củ
CÁCH GHI CHÉP PHẢN ÁNH VÀO TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

CÁCH GHI CHÉP PHẢN ÁNH VÀO TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

ngay dang tin

08/10/2016 - 

Tùy vào mối quan hệ đối ứng với các đối tượng kế toán mà người ta chia thành hai cách ghi chép vào tài khoản kế toán
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

ngay dang tin

05/10/2016 - 

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC phản ánh sự đa dạng và phong phú của đối tượng kế toán qua nội dung và kết cấu
Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

ngay dang tin

01/10/2016 - 

Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính nhằm tạo lập các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán, nhất là báo cáo tài chính. 
Hướng dẫn chi tiết bài tập Nguyên lý kế toán

Hướng dẫn chi tiết bài tập Nguyên lý kế toán

ngay dang tin

30/09/2016 - 

Bài tập nguyên lý kế toán giúp người học sau khi học xong, hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết áp dụng vào phần nghiệp vụ và các định khoản thực tế.
Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung chỉ tiêu biểu thị đối tượng

Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung chỉ tiêu biểu thị đối tượng

ngay dang tin

30/09/2016 - 

Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung (mức độ, phạm vi) chỉ tiêu biểu thị đối tượng kế toán cụ thể ở tài khoản dưới cả dạng tổng quát và dạng chi tiết.
Phân loại tài khoản kế toán theo công dụng và kết cấu của tài khoản

Phân loại tài khoản kế toán theo công dụng và kết cấu của tài khoản

ngay dang tin

30/09/2016 - 

Phân loại tài khoản kế toán theo công dụng và kết cấu của tài khoản, hệ thống tài khoản được phân loại dựa vào công dụng trong việc theo dõi, phản ánh. 
Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung kinh tế tài khoản phản ánh

Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung kinh tế tài khoản phản ánh

ngay dang tin

28/09/2016 - 

Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung kinh tế mà tài khoản phản ánh sẽ chia hệ thống tài khoản kế toán thành 4 loại cơ bản.
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai