Kinh nghiệm kế toán cho sinh viên

Nguyên tắc kế toán chung cho phương pháp tính giá

Nguyên tắc kế toán chung cho phương pháp tính giá

ngay dang tin

13/09/2016 - 

Nguyên tắc kế toán chung cho phương pháp tính giá được kế toán vận dụng dựa trên bộ nguyên tắc kế toán để tính giá cho các đối tượng trong công tác kế toán.
Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tính giá

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tính giá

ngay dang tin

13/09/2016 - 

Phương pháp tính giá dùng để phán ánh giá trị hiện có và sự vận động của các đối tượng tài sản cụ thể. Kế toán cần hiểu nội dung và ý nghĩa phương pháp tính giá.
Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán

Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán

ngay dang tin

12/09/2016 - 

Trình tự xử lý và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán được xác định từ khâu tiếp nhận hoặc lập đến khâu lưu trữ hoặc rộng hơn đến khâu hủy chứng từ.
Chứng từ kế toán và phân loại chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán và phân loại chứng từ kế toán

ngay dang tin

09/09/2016 - 

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã thực sự hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.
Phương pháp chứng từ kế toán

Phương pháp chứng từ kế toán

ngay dang tin

09/09/2016 - 

Phương pháp chứng từ kế toán đóng vai trò là phương pháp đầu tiên được sử dụng trong hệ thống phương pháp hạch toán kế toán để phản ánh nghiệp vụ kinh tế. 
Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 2)

Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 2)

ngay dang tin

07/09/2016 - 

Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán theo nguồn hình thành vốn kinh doanh để nhìn nhận tài sản đã được tài trợ bởi những nguồn vốn nào.
Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh và dễ nhất

Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh và dễ nhất

ngay dang tin

07/09/2016 - 

Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất với rất nhiều loại tài khoản là không hề đơn giản, nhưng với những mẹo nhỏ sẽ giúp việc nhớ dễ dàng hơn.
Bài tập Nguyên lý kế toán (Phần 1)

Bài tập Nguyên lý kế toán (Phần 1)

ngay dang tin

06/09/2016 - 

Bài tập nguyên lý kế toán giúp người học sau khi học xong, hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết áp dụng vào phần nghiệp vụ và các định khoản thực tế.
Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 1)

Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 1)

ngay dang tin

05/09/2016 - 

Phân loại tài sản mà kế toán quan tâm trước hết là tài sản ở trạng thái tĩnh thông qua quá trình hình thành và phân loại tài sản để theo dõi.
Đối tượng chung của kế toán

Đối tượng chung của kế toán

ngay dang tin

05/09/2016 - 

Đối tượng chung của kế toán được xem xét dưới góc độ quá trình sản xuất, thông qua sự hình thành và vận động của tài sản tại một đơn vị cụ thể.
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai