Dịch vụ kế toán thuế trọn gói năm tài chính

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói năm tài chính

Mục đích và trách nhiệm

 • Thực hiện tất cả các công việc của một người kế toán thuế, giữ vai trò là một nhân viên chính thức của Doanh nghiệp để giao dịch, giải trình, quyết toán thuế thực tế với cơ quan thuế.
 • Có trách nhiệm cao  và tư vấn giải quyết tồn đọng kịp thời và chuyên nghiệp hơn kế toán cố định tại DN.
 • Hoàn thành số liệu lãi lỗ, hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo theo tháng, quý, năm của cơ quan thuế và nhu cầu quản lý của DN.

>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Lợi ích sử dụng dịch vụ thuế trọn gói năm tài chính hiện hành

 • Tiết kiệm chi phí tối đa: Chỉ với mức chi phí tương tương tiền lương của một cán bộ kế toán bình thường DN có cả công ty VNNP thực hiện công tác kế toán.
 • Tính ổn định và chính xác cao: Không phải chịu cảnh nhân viên nhảy việc, thiếu trách nhiệm….vì vậy hệ thống kế toán thuế được đảm bảo xuyên suốt và chính xác số liệu, đường lối.
 • Được tư vấn đón đầu và giải quyết kịp thời các tồn đọng ngay khi phát sinh nên an toàn tuyệt đối khi quyết toán:
 • Tư vấn áp dụng các luật thuế và kế toán mới kịp thời và chính xác phù hợp với mô hình hoạt động của DN.
 • Tư vấn cách phòng tránh rủi ro và biện pháp xử lý sai sót thuế và kế toán trong quá trình vận hành bộ máy kế toán nói chung và kế toán thuế nói riêng.
 • Thông báo tất cả các sai sót, các tồn đọng về chứng từ, số liệu, tư vấn các chi phí hợp lý, tình trạng lãi lỗ và cách xử lý  đảm bảo quyền lợi cao nhất của DN.
 • Được cân đối  và xử lý số liệu kế toán kịp thời, chính xác
 • Chứng từ: Cập nhật chứng từ và phân loại hạch toán theo quy định của Pháp luật thuế, xử lý các chứng từ kế toán ( Hóa đơn đầu vào, đầu ra)  chặt chẽ để tránh rủi ro thuế GTGT và chi phí.
 • Hàng hóa: Tư vấn cho DN việc quản lý hàng hóa thuế chuẩn, cách xử lý các tồn đọng về  hóa đơn đầu vào hàng hóa, giá vốn  hàng hóa tránh rủi ro giá vốn của DN.
 • Các khoản nợ, vay: Xử lý các khoản nợ và vay để tránh rủi ro về thuế GTGT và các chi phí lãi vay cho DN.
 • Cân đối chi phí hợp lý có lợi cho DN: Cân đối các chi phí theo đúng loại và tỷ lệ quy định áp của pháp luật thuế, đảm bảo kế hoạch lãi lỗ mong muốn của DN.
 • Sổ sách kế toán: Hoàn thiện chứng từ, SSKT hang quý đảm bảo cho cơ quan thuế kiểm tra và quyết toán thực tế.
 • Báo cáo kế toán: Các báo cáo được lập chính xác, kịp thời theo quy định của cơ quan thuế.

dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi-tot-nhat

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói năm tài chính

Quy trình thực hiện

1. Xử lý chứng từ kế toán an toàn theo quy định của pháp luật thuế

 • Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ gốc kế toán.
 • Nhận chứng từ của DN từ 2 đến 3 lần/tháng về trụ sở VNNP để thực hiện công việc.
 • Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định tránh rủi ro kế toán và thuế.
 • Lập các chứng từ kế toán đảm bảo chặt chẽ chứng từ gốc.
 • Lập các chứng từ Nhập, Xuất, Thu, Chi ….từ chứng từ gốc.
 • Lập các chứng từ ngân hàng, phiếu kế toán khác theo quy định.
 • Lập các văn bản, thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc.
 • Hướng dẫn lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.
 • Tư vấn cho DN cách xử lý các tồn đọng trong quá trình nhận và xuất hóa đơn, chứng từ..

2. Lập hệ thống sổ sách kế toán quy chuẩn, đảm bảo quyết toán thuế có lợi nhất

 • Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương.
 • Lập các sổ chi tiết quản lý khấu hao tài sản, phân bổ CCDC.
 • Lập hệ thống sổ cái các tài khoản: Từ loại 1 đến loại 9 ( Mỗi tài khoản 1 sổ).
 • Lập sổ Nhật ký chung.
 • Lập các hồ sơ lương, hồ sơ sản xuất, dự toán chi phí, giá thành.

3. Tư vấn cân đối thu nhập, chi phí, lãi lỗ phòng tránh rủi ro cho DN

 • Tư vấn cho DN cân đối xử lý chi phí đầu vào của các dự án,công trình, hàng hóa dịch vụ.....
 • Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của DN trong quá trình vận hành sản xuất kinh doanh nhằm phòng tránh tối đa thất thoát cho DN.
 • Cân đối tồn kho hàng hóa cho phép, các loại chi phí hợp lý.....đảm bảo lợi nhuận kế hoạch và quyền lợi của DN khi quyết toán

4. Lập các báo cáo theo quy định tiến độ của cơ quan thuế

 • Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn….
 • Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.
 • Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, tờ khai quyết toán năm.
 • Lập báo cáo tài chính theo kỳ quy định của cơ quan thuế.

dich-vu-ke-toan-thue-uy-tin

Dịch vụ kế toán trọn gói

 

5. Quyết toán thuế thực tế với thanh tra thuế

 • Trong năm tài chính: Thực hiện tất cả các giao dịch giải trình số liệu, chứng từ, báo cáo khi cơ quan thuế yêu cầu.
 • Quyết toán thực tế: Thực hiện làm việc, giải trình trực tiếp số liệu kế toán với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

Liên hệ:

Công ty TNHH Hợp tác đào tạo và dịch vụ Kế toán Việt

Điện thoại: 0904848855

Bạn có thể tham khảo các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh TẠI ĐÂY

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói năm tài chính