Cô Nguyễn Thị Ngọc Khuê

Mã Giảng Viên : TEA - 1526611692

Tên : Cô Nguyễn Thị Ngọc Khuê

Tuổi : 1983

Địa Chỉ : Hà Nội

Giới Tính : Nữ

Nơi Làm Việc : Phó Giám đốc Ban TCKT của PTI - Kế toán trưởng một Công ty con của PTI

Hòm Thư Điện Tử : Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

Giới Thiệu Về Giảng Viên

Cô Nguyễn Thị Ngọc Khuê 

Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề, Chứng chỉ đại lý Thuế

Cô Khuê đã có 13 năm kinh nghiệm làm kế toán, kiểm toán, tư vấn và đào tạo. Trong đó, có 7 năm kinh nghiệm làm kiểm toán viên cho A&C, một Công ty kiểm toán hàng đầu của Việt Nam; 3 năm là chuyên viên cao cấp của Hội Kiểm toán viên hành nghề VACPA. Tại VACPA cô Khuê là chuyên gia phụ trách đào tạo kế toán và kiểm toán, tư vấn thuế.

Hiện nay cô Khuê là Phó Giám đốc Ban TCKT của PTI – một Công ty bảo hiểm phi nhân thọ đứng thứ 3 trên thị trường đồng thời kiêm Kế toán trưởng một Công ty con của PTI.