logo-hoi

Mã giảng viên: TEA - 1622451476

Tên: Hội Kế toán kiểm toán Việt Nam

Tuổi: 0

Địa chỉ: HCM

Giới tính: Nam

Nơi Làm Việc: Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam

Giới thiệu về giảng viên

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam được thành lập năm 1994, số hội viên lên tới gần 10.000 người. Nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Gửi thông tin thành công !!
Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau !!