Thanh Hà

Tên : Thanh Hà

Khóa Học : K28-Kế toán Lê Ánh

Nói Về Kế Toán Lê Ánh : Chia sẻ thật sự: Ban đầu nghe cô giảng phần tiền mặt có gì ấy, cũng phải cố hình dung và thấy khó do mình đã bỏ kiến thức 5 năm.Nhưng sau đó cô áp dụng thực tế cho mình biết các quy trình trong thực tế, các chứng từ liên quan mình thấy khá hay và dần hình dung ra được. Mình nghĩ đúng phương pháp dạy mới quan trọng mong rằng sẽ áp dụng được nhiều thực tế với những gì được học.

phản hồi của Học Viên