Danh Mục

Các sắc thuế khác

Ở Việt Nam có rất nhiều sắc thuế khác nhau như thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN....Tất cả các loại thuế sẽ được chi tiết trong bài viết của kế toán Lê Ánh để bạn đọc tham khảo

Phạt nộp chậm tờ khai và nộp thuế môn bài

Phạt nộp chậm tờ khai và nộp thuế môn bài

Thuế môn bài  là sắc thuế mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải nộp. Tuy nhiên, bạn đã biết về  quy định khai và nộp thuế môn bài  cho doanh nghiệp mình? Bạn có biết  mức phạt do nộp chậm tờ khai và nộp thuế môn bài  được tính như thế nào?
Lập tờ khai Thuế môn bài năm 2017

Lập tờ khai Thuế môn bài năm 2017

Tờ khai thuế môn bài  đóng vai trò vô cùng quan trọng trong  Hồ sơ kê khai thuế môn bài của doanh nghiệp . Vậy bạn đã biết về mẫu lập tờ khai thuế môn bài theo quy định hiện hành theo  Nghị định  số 1 39/20 16 /NĐ-CP  ngày 04 tháng 
Quy định về kê khai thuế môn bài năm 2017 mà kế toán doanh nghiệp cần nắm rõ

Quy định về kê khai thuế môn bài năm 2017 mà kế toán doanh nghiệp cần nắm rõ

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải nộp. Mặc dù Thuế môn bài là sắc thuế đơn giản và ít thay đổi nhất, tuy nhiên bạn có hiểu và nắm rõ các quy định về kê khai Thuế môn bài trong doanh nghiệp?
Biểu thuế suất thuế TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

Biểu thuế suất thuế TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

Thuế tiêu thụ đặc biệt  là công cụ đặc biệt quan trọng để Nhà nước thực hiện các chức năng của mình như hướng dẩn sản xuất, điều tiết tiêu dùng xã hội và điều tiết thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước.
Cách hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt – TK 3332 theo Thông tư 200

Cách hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt – TK 3332 theo Thông tư 200

Việc hạch toán và định khoản thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay được sử dụng theo Bộ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp. Tuy nhiên, bạn đã biết cách hạch toán các nghiệp vụ cụ thể trên tài khoản 3332 được thông tư 200 quy định như thế nào? Bài viết dưới đây, các kế toán trưởng của Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn những bút toán hạch toán cơ bản về ...
Nguyên tắc hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt theo Thông tư 200 – TK3332

Nguyên tắc hạch toán Thuế tiêu thụ đặc biệt theo Thông tư 200 – TK3332

  Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp Nhà nước thực hiện chức năng điều tiết tiêu dùng xã hội và thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách Nhà nước. Việc hạch toán và định khoản thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay được sử dụng theo Bộ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp. Tuy nhiên, bạn có ...
Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

Xác định đúng đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong công việc hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt của doanh nghiệp . Để xác định được đúng đối tượng chịu thuế, việc nắm được đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

Thuế tiêu thụ đặc biệt  là công cụ đặc biệt quan trọng để Nhà nước thực hiện các chức năng của mình như hướng dẩn sản xuất, điều tiết tiêu dùng xã hội và điều tiết thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước.  Thuế tiêu thụ đặc biệt  hiện hành khá phổ biến ở nhiều nước trên thế gi