Danh Mục

Kế toán CPSX và tính GTSP

 Công tác quản lý chi phí, giá thành xây dựng có vai trò vô cùng quan trọng trong các doanh nghiệp. Vì vậy mà doanh nghiệp cần tổ chức kế toán chi phí sản xuất chính xác và hợp lý.

Phương pháp tính giá thành trực tiếp

Phương pháp tính giá thành trực tiếp

Trong doanh nghiệp sản xuất ít mặt hàng sản phẩm, mà mỗi sản phẩm có khối lượng lớn với chu kỳ ngắn thì nên sử dụng Phương pháp tính giá thành sản phẩm trực tiếp. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh
Đề xuất phương pháp tính giá xuất kho theo thông tư mới nhất năm 2016

Đề xuất phương pháp tính giá xuất kho theo thông tư mới nhất năm 2016

Hàng tồn kho là tài sản trong khâu dự trữ kinh doanh của một doanh nghiệp, đó là một trong những giá trị tiền được thể hiện ra bên ngoài. Bởi vậy kế toán cần xác định phương pháp tính giá hàng tồn kho. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên kế toán lớp học