Danh Mục

Kế toán thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị gia tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuẩt, lưu thông đến tiêu dùng

Quy định về hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in

Quy định về hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in

Hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in ngày càng trở nên phổ biến. Hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in trong doanh nghiệp cần tuân theo những quy định riêng
Những lưu ý quan trọng về hóa đơn GTGT

Những lưu ý quan trọng về hóa đơn GTGT

Những lưu ý quan trọng về hóa đơn GTGT đã được các kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh tổng hợp và chia sẻ trong bài viết dưới đây
Hướng dẫn chi tiết cách viết hóa đơn GTGT mới nhất năm 2017

Hướng dẫn chi tiết cách viết hóa đơn GTGT mới nhất năm 2017

Cách viết hóa đơn GTGT được các kế toán trưởng tại trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp Kế toán Lê Ánh hướng dẫn rất chi tiết từng chỉ tiêu trong bài viết dưới đây
Hướng dẫn cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

Hướng dẫn cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

Hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ là bút toán các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nào cũng phải thực hiện.
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất năm 2017

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất năm 2017

Biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập khi doanh nghiệp đã kê khai hóa đơn nhưng phát hiện ra sai sót liên quan đến tên người bán, người mua, địa chỉ, số tiền thuế
Cách hợp lý số liệu thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Cách hợp lý số liệu thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của doanh nghiệp chỉ được khấu trừ khi doanh nghiệp có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ
Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mới nhất năm 2017

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mới nhất năm 2017

Để quá trình kiểm tra và theo dõi thuế GTGT chặt chẽ và tốt nhất, BTC ban hành mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 nhằm quản lý chặt chẽ mẫu sổ theo dõi thuế GTGT phải nộp tại doanh nghiệp trong từng kỳ kế toán.
Sổ theo dõi thuế GTGT mẫu số 25 TT 133/2016/TT- BTC

Sổ theo dõi thuế GTGT mẫu số 25 TT 133/2016/TT- BTC

Sổ theo dõi thuế GTGT mẫu số 25-DNN là chứng từ kế toán sử dụng cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Sổ theo dõi này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp,đã nộp và còn phải nộp .
Quy định về thuế suất thuế GTGT, TNDN của Doanh nghiệp phần mềm

Quy định về thuế suất thuế GTGT, TNDN của Doanh nghiệp phần mềm

Thuế suất thuế GTGT,TNDN của doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh phần mềm được quy định như sau:
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC KẾ TOÁN THUẾ : KÊ KHAI THUẾ GTGT 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC KẾ TOÁN THUẾ : KÊ KHAI THUẾ GTGT 

Tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những nghiệp vụ khiến nhiều kế toán viên dù mới hay đã làm quen đều lúng túng trong những trường hợp phát sinh nghiệp vụ đặc biệt là với những người đang tự học kế toán thuế. Bạn đọc có thể tham khảo cách viêt và phương pháp tính thuế GTGT khi làm kế toán thuế tại đây.