Danh Mục

Kế toán thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. 

Cách xác định để biết doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế TNCN theo Tháng hay Quý

Cách xác định để biết doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế TNCN theo Tháng hay Quý

Cách xác định để biết doanh nghiệp nộp tờ khai Thuế TNCN theo Tháng hay Quý  là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.
Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng và quý năm 2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng và quý năm 2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng và quý năm 2016 -  việc làm thường xuyên của doanh nghiệp trong kỳ.
Hướng dẫn mới nhất về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN năm 2016

Hướng dẫn mới nhất về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN năm 2016

Hướng dẫn mới nhất về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN năm 2016  mà cả kế toán viên và người lao động không được quên theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016 mới nhất

Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016 mới nhất

Hướng dẫn chi tiết cách tính Thuế thu nhập cá nhân năm 2016 mới nhất  từ tiền lương, tiền công đối với kế toán tại các doanh nghiệp. Đây là công việc phổ biến nhất của kế toán vào mỗi cuối tháng.
Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2016 theo mẫu 05/KK-TNCN

Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2016 theo mẫu 05/KK-TNCN

Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN   hàng năm trên HTKK 3.3.7 theo mẫu 05/KK-TNCN một cách chi tiết và đơn giản nhất cho mọi đối tượng kế toán.
Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân  sao cho các kế toán có thể tránh được các lỗi cơ bản và nhanh nhất có thể. Ngay cả với những kế toán làm lần đầu cũng không bỡ ngỡ. 
Sửa đổi, bổ sung khác về quản lý thuế TNCN

Sửa đổi, bổ sung khác về quản lý thuế TNCN

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn toàn bộ quy định về nộp thuế TNCN, trong đó có sửa đổi, bổ sung khác về việc quản lý thuế TNCN mà doanh nghiệp cần lưu tâm.
Sửa đổi, bổ sung khác về chính sách thuế TNCN mới nhất năm 2016

Sửa đổi, bổ sung khác về chính sách thuế TNCN mới nhất năm 2016

Sửa đổi, bổ sung khác về chính sách thuế TNCN mới nhất năm 2016 áp dụng theo Thông tư 92/2015/TT-BTC mà người nộp thuế cần thực hiện.
Sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh mới nhất năm 2016

Sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh mới nhất năm 2016

Sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh của cơ quan Thuế, chi cục Thuế cần phải tuân thủ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kê khai và nộp thuế.
Sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế và khai thuế đối với cá nhân kinh doanh năm 2016

Sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế và khai thuế đối với cá nhân kinh doanh năm 2016

Sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế và khai thuế đối với cá nhân kinh doanh năm 2016 đã bắt đầu được áp dụng từ năm 2015 với khá nhiều thay đổi cần chú ý.