Danh Mục

Kế toán thuế TNDN

Thuế TNDN là một loại thuế trực thu. Được tính trên phần thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng phải nộp thuế.

Xử lý tiền mặt tồn trên sổ sách quá nhiều-Tiền mặt ảo

Xử lý tiền mặt tồn trên sổ sách quá nhiều-Tiền mặt ảo

  Xử lý tiền mặt tồn trên sổ sách quá nhiều so với thực tế. hay còn gọi là tiền mặt ảo thường xảy ra  đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối với các doanh nghiệp lập 2 hệ thống sổ sách( sổ sách dung cho nội bộ và sổ sách thuế) . Việc xử lý tiền măt trên sổ sách quá nhiều-Tiền mặt ảo chắc chắn là vấn đề được các kế toán quan tâm. bài biết dưới ...
Kinh nghiệm quyết toán thuế tại Doanh nghiệp

Kinh nghiệm quyết toán thuế tại Doanh nghiệp

Kinh nghiệm quyết toán thuế tại Doanh nghiệp .Để tránh việc các doanh nghiệp chốn thuế, gian lận thuế…Tổng cục Thuế đã có yêu cầu cơ quan thuế các địa phương tăng cường các công tác Thanh, kiểm tra. Doanh nghiệp của các bạn đang lo lắng không biết chuẩn bị gì cho công tác tiếp đón cơ quan Thuế. Bài viết dưới đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các ...
Cách tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Cách tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Những doanh nghiệp sản xuất phầm mềm được Nhà nước khuyến khích nên hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động này. Vậy nếu doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có phát sinh doanh thu từ cả hoạt động sản xuất phần mềm đang được hưởng ưu đãi thuế và hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa thông thường thì phải tính thuế TNDN thế nào
Điểm mới khi lập BCTC năm 2016 đối với hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà

Điểm mới khi lập BCTC năm 2016 đối với hóa đơn điện nước mang tên chủ nhà

Hóa đơn điện nước thực tế là chi phí của doanh nghiệp nhưng lại không mang tên doanh nghiệp mà mang tên chủ nhà xử lý thế nào?
Giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

Giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

Giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao đông nữ nhằm khuyến khích doanh nghiệp sử dụng lao động nữ hơn nữa.
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi mới nhất năm 2016-TT/78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp không cần làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý mà chỉ cần tạm tính ra số tiền và đi nộp theo số tạm tính đó. Doanh nghiệp sẽ làm tờ khai quyết toán thuế TNDN vào cuối năm. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm ...
Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp tính và nộp thuế TNDN, kế toán hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Sử dụng tài khoản gì?
Nội dung, kết cấu và cách định khoản tài khoản 421

Nội dung, kết cấu và cách định khoản tài khoản 421

Tài khoản 421- lợi nhuận chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh và tình hình phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp.
Hướng dẫn chi tiết quy định phân chia lợi nhuận

Hướng dẫn chi tiết quy định phân chia lợi nhuận

Việc phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ phải được thực hiện theo những quy định của Nhà nước và quy định riêng của từng Công ty.
Quy định về thời gian lỗ và thời gian kết chuyển lỗ

Quy định về thời gian lỗ và thời gian kết chuyển lỗ

Trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp được lỗ bao nhiêu năm? Được kết chuyển lỗ trong vòng bao nhiêu năm.