Danh Mục

Kế toán thuế TNDN

Thuế TNDN là một loại thuế trực thu. Được tính trên phần thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng phải nộp thuế.

Các khoản thu nhập khác chịu thuế TNDN năm 2016

Các khoản thu nhập khác chịu thuế TNDN năm 2016

Thu nhập khác là những khoản thu nhập không thường xuyên phát sinh tại doanh nghiệp, đây cũng là khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp.
Hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất

Hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất

Kế toán cần nắm chắc cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN để xác định đúng số thuế TNDN mà doanh nghiệp phải nộp trong năm.
Thuế TNDN là gì? Trường hợp nào phải nộp thuế TNDN?

Thuế TNDN là gì? Trường hợp nào phải nộp thuế TNDN?

Trong trường hợp nào bạn phải nộp thuế TNDN? Những hộ kinh doanh cá thể có phải nộp thuế TNDN không? Thuế TNDN là gì bạn đã nắm được chưa?
Chi phí tiếp khách

Chi phí tiếp khách

Chi phí tiếp khách là chi phí hay gặp tại doanh nghiệp. Xử lý chi phí tiếp khách hợp lý là vấn đề mà tất cả các kế toán cần quan tâm. Bài viết sau của kế toán trưởng tại lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý chi phí tiếp khách hợp lý.
Thông tư mới hướng dẫn đăng ký thuế có hiệu lực từ tháng 8/2016

Thông tư mới hướng dẫn đăng ký thuế có hiệu lực từ tháng 8/2016

Từ ngày 12 tháng 8 năm 2016, Thông tư 95/2016/TT-BTC chính thức có hiệu lực thay thế cho Thông tư 80/2012/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế.
Từ ngày 01/08/2016 áp dụng ưu đãi mới về thuế TNDN

Từ ngày 01/08/2016 áp dụng ưu đãi mới về thuế TNDN

Một số ngành nghề được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo thông tư mới nhất Thông tư 83/2016/TT-BTC.
Hướng dẫn hạch toán chi phí thuê nhà năm 2016

Hướng dẫn hạch toán chi phí thuê nhà năm 2016

Hạch toán chi phí thuê nhà là nội dung mà các kế toán tổng hợp rất quan tâm. Để hạch toán đúng, các bạn hãy làm theo hướng dẫn hạch toán chi phí thuê nhà sau của các Kế toán trưởng tại lớp học kế toán thực hành Lê Ánh:
Cách xác định lãi/lỗ và kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

Cách xác định lãi/lỗ và kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

Khi tính thuế TNDN tạm tính quý hay làm tờ khai quyết toán thuế TNDN năm, bạn cần xác định lãi/lỗ của doanh nghiệp và thực hiện kết chuyển lỗ (nếu có)
Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016

Từ năm 2015, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng quý mà chỉ cần lập và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm.
Hướng dẫn chi tiết cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Hướng dẫn chi tiết cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Phụ lục 03-2A/TNDN được lập khi trong kỳ tính thuế doanh nghiệp còn số lỗ được kết chuyển từ những năm trước.