Danh Mục

Kế toán thuế TNDN

Thuế TNDN là một loại thuế trực thu. Được tính trên phần thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng phải nộp thuế.

Hướng dẫn lập phụ lục 03-1A/TNDN

Hướng dẫn lập phụ lục 03-1A/TNDN

Phụ lục 03-1A/TNDN là phụ lục phản ánh kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Quy định về hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2016

Quy định về hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2016

Hàng năm, kế toán phải chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế TNDN cho Công ty. Hồ sơ bao gồm những gì? Thời hạn nộp quyết toán như thế nào?
Hướng dẫn chi tiết xử lý chi phí trang phục cho nhân viên

Hướng dẫn chi tiết xử lý chi phí trang phục cho nhân viên

Từ ngày 06/08/2015, theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp không bị khống chế chi phí trang phục cho nhân viên bằng hiện vật.
Phân biệt chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

Phân biệt chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

Nhiều người thường nhầm chi phí kế toán và chi phí tính thuế là một. Tuy nhiên, thực tế, hai khoản chi phí này có những điểm khác nhau.
Quy định về chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động mới nhất

Quy định về chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động mới nhất

Các khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động là khoản lợi ích vật chất mà người lao động nhận được ngoài lương thưởng đã thỏa thuận nhằm hỗ trợ về đời sống cho người lao động. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các quy định liên quan về ...
Tổng hợp các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Tổng hợp các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh thường phát sinh nhiều chi phí, trong đó, có khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, có khoản chi phí không được trừ.
Các khoản thu nhập miễn thuế TNDN năm 2016 mới nhất

Các khoản thu nhập miễn thuế TNDN năm 2016 mới nhất

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học khóa học kế toán thực hành tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn các khoản thu nhâp miễn thuế TNDN
Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNDN tạm tính quý

Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNDN tạm tính quý

Từ quý 4/2014 doanh nghiệp không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý, chỉ cần tính ra số thuế TNDN phải nộp để tạm nộp theo quy định. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế TNDN tạm tính quý.
Cách xử lý để đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý

Cách xử lý để đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý

Chi phí thuê nhà là khoản chi phí thường xuyên của hầu hết các doanh nghiệp. Đây là khoản chi phí lớn và là chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Do vậy, các kế toán cần xử lý đúng các chi phí này để đưa nó vào khoản mục chi phí hợp lý. Đội ngũ giảng viên tại lớp học Kế toán thực hành của Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các ...