Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Quyết định ban hành thang, bảng lương

Quyết định ban hành thang, bảng lương

ngay dang tin

19/08/2016 - 

          CÔNG TY ABC                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 01/QĐ-ABC                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VV: Xin áp dụng mức lương tối thiểu                                                         ...
Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

ngay dang tin

19/08/2016 - 

        CÔNG TY ABC                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 01/CV-ABC                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VV: Xin áp dụng mức lương tối thiểu                                                               ...
Hướng dẫn cách lập Mẫu Tk3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH

Hướng dẫn cách lập Mẫu Tk3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH

ngay dang tin

19/08/2016 - 

Mẫu TK03-TS được lập khi doanh nghiệp có những thay đổi về thông tin tham gia bảo hiểm xã hội. Bài viêt dưới đây, đội ngũ giảng viên từ lớp học  <a title="đào tạo kế toán tổng hợp" href="../../../khoa-hoc/khoa-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh/" target="_blank" data-cke-saved-href="http://ketoanleanh.vn/khoa-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh-danh-ch ...
Hướng dẫn chi tiết cách lập thang bảng lương 2016 cho doanh nghiệp

Hướng dẫn chi tiết cách lập thang bảng lương 2016 cho doanh nghiệp

ngay dang tin

19/08/2016 - 

Lập thang bảng lương và gửi đến các cơ quan chức năng là việc mà doanh nghiệp phải làm khi bắt đầu thành lập.
Hướng dẫn cách viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quy định mới nhất

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo quy định mới nhất

ngay dang tin

19/08/2016 - 

Các chứng từ trong doanh nghiệp cần được ghi đúng theo mẫu để làm căn cứ giúp kế toán hạch toán và kê khai vào sổ sách. Bài viết dưới đây, đội ngũ kế toán tại lớp học  khóa học kế toán thực hành  tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết giấy đề nghị tạm ứng theo quy định mới nhất. >> Xem thêm:  Khoá học kế toán tổng hợp ...
Hướng dẫn cách lập Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH lần đầu

Hướng dẫn cách lập Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH lần đầu

ngay dang tin

19/08/2016 - 

Người lao động khi tham gia BHXH hoặc BHYT lần đầu hoặc có thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT như: thân nhân, nơi đăng ký KCB ban đầu, chức danh….cần lập Mẫu TK1-TS ban hành theo quyết định 959/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học  <a title="đào tạo kế toán chuyên sâu" ...
Hướng dẫn cách lập Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Hướng dẫn cách lập Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

ngay dang tin

19/08/2016 - 

Doanh nghiệp khi đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho người lao động hoặc có thay đổi mức đóng BHXH thì phải lập Mẫu D02-TS ban hành theo quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015, có hiệu lực ngày 01/12/2015. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học  đào tạo kế toán tổng hợp từ
Chế độ thai sản cho người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ

Chế độ thai sản cho người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ

ngay dang tin

19/08/2016 - 

Từ 01/01/2015, pháp luật chính thức cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Vậy, người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ sẽ được hưởng chế độ thai sản như thế nào? Đội ngũ giảng viên của lớp học khóa học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chế độ thai sản cho người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ. ...
Từ 01/07/2016, Doanh nghiệp phải đóng 1% quỹ lương đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Từ 01/07/2016, Doanh nghiệp phải đóng 1% quỹ lương đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

ngay dang tin

19/08/2016 - 

Nghị định 37/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 đã quy định mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động đối với doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học khóa học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ phân tích chi tiết các nội dung chính trong nghị định.   >> Xem thêm:  ...
Hướng dẫn chi tiết các cách tính lương cho người lao động trong Doanh Nghiệp

Hướng dẫn chi tiết các cách tính lương cho người lao động trong Doanh Nghiệp

ngay dang tin

19/08/2016 - 

Mỗi công việc, vị trí trong Công ty phù hợp với một cách tính lương khác nhau. Vậy, Doanh nghiệp có những cách tính lương nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học  khóa học kế toán thực hành  tại  Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các cách tính lương trong doanh nghiệp. >>  Quy định về mức đóng bảo hiểm xã ...
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai