Danh Mục

Kế toán mua hàng

Khi doanh nghiệp mua hàng từ bên ngoài về thì kế toán cần phải làm những công việc gì? Kế toán mua hàng tuy là công việc đơn giản nhưng vô cùng quan tro0ngj trong doanh nghiệp

Hướng dẫn cách xử lý hàng thiếu/thừa khi kiểm kê

Hướng dẫn cách xử lý hàng thiếu/thừa khi kiểm kê

Xử lý hàng thiếu hoặc thừa khi kiểm kê cuối kỳ đòi hỏi kế toán cần nắm vững kiến thức kế toán  cũng như có kỹ năng xử lý tình huống tốt.
THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Thẻ tính giá thành sản phẩm và dịch vụ mẫu số S18-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán.
SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ Mẫu số S14-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ

Sổ chi tiết thanh toán với người mua(người bán) bằng ngoại tệ Mẫu số S13-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

Sổ chi tiết thanh toán với người mua( người bán) Mẫu số S12-DNN  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán.
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaDùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, nhằm đối chiếu với số liệu Tài khoản 152, 153, 155, 156 trên Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái.
SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ(sản phẩm hàng hóa) mẫu số S06-  DNN  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ ...
SỔ QUỸ TIỀN MẶT MẪU SỐ S04A - DNN THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

SỔ QUỸ TIỀN MẶT MẪU SỐ S04A - DNN THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

Sổ quỹ tiền mặt mẫu số s04a-dnn (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính )là sổ dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.
Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký mua hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng của doanh nghiệp. Sổ nhật ký mua hàng dùng để nghi chép các nghiệp vụ mua hàng trả tiền sau (hay còn gọi là mua hàng chịu) và trường hợp trả tiền trước cho người bán khi phát sinh nghiệp vụ cũng được ghi vào sổ này. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin ...
Cách tính khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Cách tính khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Việc mua các tài sản cố định đã qua sử dụng khá phổ biến ở nước ta. Cách tính khấu hao các TSCĐ đã qua sử dụng như thế nào?