Danh Mục

Kế toán mua hàng

Khi doanh nghiệp mua hàng từ bên ngoài về thì kế toán cần phải làm những công việc gì? Kế toán mua hàng tuy là công việc đơn giản nhưng vô cùng quan tro0ngj trong doanh nghiệp

Thủ tục, hồ sơ khi góp vốn bằng tài sản

Thủ tục, hồ sơ khi góp vốn bằng tài sản

Có nhiều hình thức góp vốn vào các đơn vị khác. Có thể góp vốn bằng tiền hoặc góp vốn bằng tài sản. Nếu góp vốn bằng tài sản, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục.
Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi - mẫu số 01 – BH ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi - mẫu số 01 – BH ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi thanh toán tiền và ghi sổ kế toán Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn kế toán viên và học viên bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi - mẫu số 01 – BH ...
Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ mẫu số 07 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ mẫu số 07 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ là văn bản do bộ phận kế toán của doanh nghiệp lập để phục vụ trong công tác kế toán của doanh nghiệp về phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ vào các tài khoản tương ứng...   Để giúp đỡ các bạn kế toán viên và học viên trong công việc, học tập kế toán. Kế toán Lê Ánh xin gửi tới ...
Mẫu bảng kê mua hàng mẫu số 06 – VT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng kê mua hàng mẫu số 06 – VT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Bảng kê mua hàng là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ lắp đặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán không thuộc diện phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Giá trị trong bảng kê này không được khấu trừ thuế GTGT.   Để giúp các bạn kế toán viên và học viên trong công việc, học tập kế ...
Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mẫu số 03-VT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mẫu số 03-VT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa là mẫu số 03-VT - Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho được dùng khi doanh nghiệp kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp. Biên bản kiểm nghiệm vật tư được ban hành theo  của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ đến các ...
Hướng dẫn cách viết phiếu nhập kho theo quy định mới nhất

Hướng dẫn cách viết phiếu nhập kho theo quy định mới nhất

Phiếu nhập kho là chứng từ kế toán chứng minh hàng hóa doanh nghiệp mua về thực tế đã nhập kho doanh nghiệp.
Hướng dẫn cách viết phiếu xuất kho theo quy định mới nhất 2017

Hướng dẫn cách viết phiếu xuất kho theo quy định mới nhất 2017

Từ ngày 01/01/2017, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách viết phiếu xuất kho theo quy định mới nhất.
Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Từ ngày 01/01/2017, Các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC để thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa được lập theo mẫu số 05 – VT vào cuối kỳ hoặc khi có đợt kiểm kê.
Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu nhập kho được kế toán lập khi trong doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ mua hàng hóa, nguyên vật liệu về nhập kho.