Danh Mục

Kế toán mua hàng

Khi doanh nghiệp mua hàng từ bên ngoài về thì kế toán cần phải làm những công việc gì? Kế toán mua hàng tuy là công việc đơn giản nhưng vô cùng quan tro0ngj trong doanh nghiệp

Chi tiết cách luân chuyển chứng từ trong quá trình mua hàng

Chi tiết cách luân chuyển chứng từ trong quá trình mua hàng

Khi doanh nghiệp phát sinh các nghiệp vụ mua hàng, chứng từ được luân chuyển theo quy trình như thế nào? Cần sự phê duyệt của những phòng ban nào?
Các công việc kế toán phải làm khi mua hàng

Các công việc kế toán phải làm khi mua hàng

Khi doanh nghiệp mua hàng hóa về, kế toán cần thực hiện những công việc gì? Mua hàng cần có quy trình thế nào  Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các công việc mà kế toán phải làm trong quá trình mua hàng như sau:
Các yêu cầu về chứng từ trong quá trình mua hàng tại doanh nghiệp

Các yêu cầu về chứng từ trong quá trình mua hàng tại doanh nghiệp

Chứng từ trong quá trình mua hàng là vô cùng quan trọng vì nó là căn cứ chứng minh nghiệp vụ mua hàng của doanh nghiệp thực tế phát sinh với các cơ quan chức năng.
Tổng hợp các điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất năm 2016

Tổng hợp các điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất năm 2016

Có phải tài sản nào có giá trị lớn cũng được ghi nhận là tài sản cố định không? Để được ghi nhận tài sản cố định cần có những điều kiện gì? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh đã tổng hợp những quy định về tài sản cố định như sau:
03 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2016

03 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2016

Theo quy định của Luật Kế toán, Doanh nghiệp được tự lựa chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ sao cho phù hợp với đặc thù của Doanh nghiệp mình. Bài viết dưới đây,  Kế toán Lê Ánh  sẽ trình bày các phương pháp trích khấu hao TSCĐ hiện nay. Thông tư&a
Quy định thời gian khấu hao các tài sản cố định

Quy định thời gian khấu hao các tài sản cố định

 Mỗi loại tài sản cố định sẽ có quy định về thời gian khấu hao khác nhau. Khi doanh nghiệp mua mới một TSCĐ phải xác định thời gian khấu hao cho tài sản đó.
Hướng dẫn lập mẫu đăng ký lựa chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Hướng dẫn lập mẫu đăng ký lựa chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động của mình phải lựa chọn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định nhất quán. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên ở lớp học  Kế toán Lê Ánh  sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn lập mẫu đăng ký lựa chọn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. <&
Tổng hợp các công việc kế toán tài sản cố định cần làm

Tổng hợp các công việc kế toán tài sản cố định cần làm

Kế toán tài sản cố định cần làm những việc gì? Các thủ tục trong các trường hợp phát sinh tăng/giảm tài sản cố định thế nào? Bài viết dưới đây đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh là những kế toán trưởng giỏi sẽ chia sẻ cho các bạn các công việc kế toán tài sản cố định cần làm.
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định theo quyết định 48 và Thông tư 200

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định theo quyết định 48 và Thông tư 200

Hàng tháng doanh nghiệp phải lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ để phản ánh số khấu hao TSCĐ trong tháng.  Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và theo Thông tư 200.
Các công việc phải làm của Kế toán Tài sản cố định

Các công việc phải làm của Kế toán Tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là vấn đề đòi hỏi người làm kế toán xâm nhập kiểm kê và phân tích lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; thực hiện theo dõi tình hình trang bị, huy động, bảo quản và áp dụng tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài ...