Danh Mục

Kế toán vốn bằng tiền

Vốn bằng tiền là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoạt động. Vậy nhân viên kế toán vốn bằng tiền cần làm những công việc gì? 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Sổ  tiền gửi ngân hàng (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)  dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng. Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch.
Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133/2016/TT- BTC

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133/2016/TT- BTC

Sổ quỹ tiền mặt là chứng từ kế toán quan trọng ở quy trình kế toán được thủ quỹ sử dụng áp dụng trong kế toán tiền mặt phản  để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền măt bằng tiền Việt Nam đồng
Mẫu Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức

Mẫu Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức

Thông tư 29/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 13/2006/NĐ-CP về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành.
Mẫu phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Phiếu chi được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Nói cách khác Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn kế toán ...
05 phương pháp xử lý quỹ tiền mặt bị âm hiệu quả nhất

05 phương pháp xử lý quỹ tiền mặt bị âm hiệu quả nhất

Xử lý quỹ tiền mặt bị âm là vấn đề mà các kế toán rất quan tâm. Đội ngũ kế toán trưởng giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn các giải pháp xử lý như sau:
Cách hạch toán tài khoản 136 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Cách hạch toán tài khoản 136 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2017, Thông tư 133 sẽ có nhiều thay đổi về nguyên tắc kế toán các tài khoản so với các thông tư trước.
Cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo TT 133

Cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo TT 133

Tài khoản 128 – đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là một trong những tài khoản có nhiều thay đổi trong cách hạch toán của Thông tư 133/2016/TT-BTC so với các quy định cũ.
Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Sổ tiền gửi ngân giúp kế toán nói chung và kế toán ngân hàng nói riêng theo dõi được dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra của tiền gửi ngân hàng (TK112) Nhằm giúp đỡ kế toán viên, đặc biệt là các bạn kế toán viên chưa có kinh nghiệm ketoanleanh.edu.vn xin chia sẻ với tất cả các bạn học viên và kế toán viên : mẫu sổ tiền gửi ngân hàng chi tiết ...
Cách hạch toán tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh theo Thông tư 133

Cách hạch toán tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh theo Thông tư 133

Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh theo Thông tư 133 thay đổi một số nội dung so với các quy định cũ.
Cách hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng – TK 112 theo Thông tư 133

Cách hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng – TK 112 theo Thông tư 133

Tài khoản 112 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC có một vài thay đổi so với Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.