Danh Mục

Kế toán vốn bằng tiền

Vốn bằng tiền là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoạt động. Vậy nhân viên kế toán vốn bằng tiền cần làm những công việc gì? 

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán )

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán )

Việc lập sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán) nhằm giúp kế toán theo dõi được cẩn thận, chi tiết việc thanh toán với người mua và người bán, tránh nhưng lỗi sai sót không đáng có Dưới đây là mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) mới nhất theo mẫu số S12-DNN Ban hành theo Theo thong tư số 133/2016/TT-BTC ngày ...
Phương pháp kế toán tiền mặt TK111 theo Thông tư 133

Phương pháp kế toán tiền mặt TK111 theo Thông tư 133

Thông tư 133/2016/TT-BTC sẽ được các doanh nghiệp chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2017. Theo Thông tư 133, Tài khoản Tiền mặt – TK111 có một vài thay đổi so với các thông tư cũ.
Hướng dẫn cách hạch toán bù trừ công nợ

Hướng dẫn cách hạch toán bù trừ công nợ

Hạch toán trong trường hợp doanh nghiệp bù trừ công nợ với nhà cung cấp thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách hạch toán bù trừ công nợ.
Bù trừ công nợ có được khấu trừ thuế GTGT không?

Bù trừ công nợ có được khấu trừ thuế GTGT không?

Bù trừ công nợ là phương thức thanh toán giữa hai bên có giao dịch mua bán trao đổi qua lại với nhau, trong đó, mỗi bên đều vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp.
Mẫu phiếu chi theo thông tư mới nhất

Mẫu phiếu chi theo thông tư mới nhất

Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.
Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phiếu thu được kế toán lập khi trong doanh nghiệp có nghiệp vụ thu tiền mặt. Phiếu thu cần được lập đúng theo mẫu được Bộ tài chính quy định.
Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu thu

Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu thu

Phiếu thu là chứng từ quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm xác định khoản tiền và ngoại tệ được nhập quỹ, làm căn cứ ghi sổ cho thủ quỹ và kế toán.
Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu chi

Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu chi

Phiếu chi là chứng từ không thể thiếu trong các nghiệp vụ có liên quan đến tiền mặt, như mua hàng hóa hoặc bán sản phầm, phát sinh thường xuyên tại đơn vị.   
Hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng

Hạch toán nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng là công việc quan trọng mà kế toán ngân hàng phải thực hiện khi có nghiệp vụ phát sinh liên quan.  Trong bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học  đào tạo kế toán tổng hợp  tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến
Một số lưu ý về kế toán tiền gửi ngân hàng

Một số lưu ý về kế toán tiền gửi ngân hàng

Việc thanh toán qua ngân hàng ngày càng trở nên phổ biến và là quy định bắt buộc đối với các hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn một số lưu ý về kế toán tiền gửi ngân hàng.