Kế toán vốn bằng tiền

Vốn bằng tiền là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoạt động. Vậy nhân viên kế toán vốn bằng tiền cần làm những công việc gì? 

Hướng dẫn cách hạch toán bù trừ công nợ

Hướng dẫn cách hạch toán bù trừ công nợ

Hạch toán trong trường hợp doanh nghiệp bù trừ công nợ với nhà cung cấp thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách hạch toán bù trừ công nợ.
Bù trừ công nợ có được khấu trừ thuế GTGT không?

Bù trừ công nợ có được khấu trừ thuế GTGT không?

Bù trừ công nợ là phương thức thanh toán giữa hai bên có giao dịch mua bán trao đổi qua lại với nhau, trong đó, mỗi bên đều vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp.
Mẫu phiếu chi theo thông tư mới nhất

Mẫu phiếu chi theo thông tư mới nhất

Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.
Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phiếu thu được kế toán lập khi trong doanh nghiệp có nghiệp vụ thu tiền mặt. Phiếu thu cần được lập đúng theo mẫu được Bộ tài chính quy định.
Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu thu

Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu thu

Phiếu thu là chứng từ quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm xác định khoản tiền và ngoại tệ được nhập quỹ, làm căn cứ ghi sổ cho thủ quỹ và kế toán.
Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu chi

Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu chi

Phiếu chi là chứng từ không thể thiếu trong các nghiệp vụ có liên quan đến tiền mặt, như mua hàng hóa hoặc bán sản phầm, phát sinh thường xuyên tại đơn vị.   
Hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng

Hạch toán nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng là công việc quan trọng mà kế toán ngân hàng phải thực hiện khi có nghiệp vụ phát sinh liên quan.  Trong bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học  đào tạo kế toán tổng hợp  tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến
Một số lưu ý về kế toán tiền gửi ngân hàng

Một số lưu ý về kế toán tiền gửi ngân hàng

Việc thanh toán qua ngân hàng ngày càng trở nên phổ biến và là quy định bắt buộc đối với các hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn một số lưu ý về kế toán tiền gửi ngân hàng.
Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt

Nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt thường xuyên phát sinh trong doanh nghiệp. Vậy, kế toán định khoản các nghiệp vụ đó thế nào?
Mô tả chi tiết các công việc của kế toán tiền mặt

Mô tả chi tiết các công việc của kế toán tiền mặt

  Kế toán tiền mặt cần làm những việc gì? Kế toán tiền mặt với thủ quỹ có giống nhau không?  Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên từ lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp chi tiết các công việc của kế toán tiền mặt.