Danh Mục

Kế toán vốn bằng tiền

Vốn bằng tiền là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoạt động. Vậy nhân viên kế toán vốn bằng tiền cần làm những công việc gì? 

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt

Nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt thường xuyên phát sinh trong doanh nghiệp. Vậy, kế toán định khoản các nghiệp vụ đó thế nào?
Mô tả chi tiết các công việc của kế toán tiền mặt

Mô tả chi tiết các công việc của kế toán tiền mặt

  Kế toán tiền mặt cần làm những việc gì? Kế toán tiền mặt với thủ quỹ có giống nhau không?  Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên từ lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp chi tiết các công việc của kế toán tiền mặt.
Quy trình kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng chuẩn nhất

Quy trình kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng chuẩn nhất

Bất cứ công việc gì, nếu có quy trình chuẩn thì việc thực hiện công việc sẽ thuận lợi và tránh sai sót.
Tổng hợp kinh nghiệm hạn chế sai sót trong kế toán tiền và tương đương tiền

Tổng hợp kinh nghiệm hạn chế sai sót trong kế toán tiền và tương đương tiền

Các nghiệp vụ liên quan đến tiền và tương đương tiền là những nghiệp vụ phổ biến trong doanh nghiệp. Kế toán cần cẩn trọng, tránh sai sót liên quan đến các nghiệp vụ liên quan đến tiền.
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2016

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2016

Biên bản đối chiếu công nợ được doanh nghiệp lập cuối năm hoặc định kỳ kế toán hoặc khi doanh nghiệp muốn thanh toán bù trừ với khách hàng.
Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất năm 2016

Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất năm 2016

Biên bản bù trừ công nợ được lập khi hai bên mua và bán có phát sinh các nghiệp vụ mua bán qua lại lẫn nhau và đồng ý cấn trừ công nợ. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ cung cấp cho các bạn mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất.
Quy định thanh toán bù trừ công nợ mới nhất năm 2016

Quy định thanh toán bù trừ công nợ mới nhất năm 2016

Thanh toán bù trừ công nợ được coi là một trong những phương thức thanh toán qua ngân hàng. Doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các quy định về thanh toán bù trừ công nợ.