Danh Mục

Kinh nghiệm Kế toán thuế

Kinh nghiệm kế toán thuế là nơi tổng hợp, chia sẻ, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến tất cả các loại thuế doanh nghiệp gặp trong quá trình hoạt động. Đây cũng là nơi cập nhật, hướng dẫn các mẫu biểu, cách lập các phụ lục, tờ khai thuế theo Thông tư mới nhất.

Cách xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

Cách xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

Đã có nhiều trường hợp hóa đơn của bạn bị cháy, hỏng, hoặc mất. Trong tình huống đó, chúng ta cần làm gì? Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn theo thông tư 39/2014  
Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn - thông tư 39/2014

Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn - thông tư 39/2014

Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ gửi tới bạn những quy định cụ thể về việc lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn - thông tư 39/2014.
Quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Khi người bán hàng ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần phải tuân theo những quy định ở thông tư 39/2014. Trong phạm vi bài viết hôm nay, Kế toán Lê Ánh sẽ mang đến bạn thông tin cụ thể về quy định này.
Quy định về việc lập hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Quy định về việc lập hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Việc sử dụng hóa đơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hạch toán kế toán và việc đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, ở bàiviết này, Kế toán Lê Ánh sẽ thông tin đầy đủ những quy định về việc lập hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC.
Quy định về hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn theo thông tư 39/2014.

Quy định về hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn theo thông tư 39/2014.

Việc hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền cũng cần tuân theo những quy định cụ thể của thông tư 39/2014. Bên cạnh đó để nhận dạng hóa đơn, chúng ta cũng cần biết các hình thức ghi kí hiệu đã được ban hành. Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ gửi đến bạn thông tin chính xác nhất những quy định về hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và các hình ...
Quy định về việc cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Quy định về việc cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Tất cả những đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn cũng như những nội dung xung quanh việc cấp hóa đơn do Cục thuế đặt in đều được quy định cụ thể ở thông tư 39/2014/TT-BTC. Trong bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ mang đến cho các bạn những thông tin đầy đủ nhất về quy định này. 
Quy định về việc bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in - thông tư 39/2014/TT-BTC

Quy định về việc bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in - thông tư 39/2014/TT-BTC

Những quy định về việc bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in - thông tư 39/2014/TT-BTC sẽ giúp các doanh nghiệp biết được quyền lợi và trách nhiệm của mình khi mua hóa đơn do Cục thuế đặt in cũng như trách nhiệm của cơ quan thuế khi bán ra hóa đơn. 
Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Không phải tất cả đối tượng đều được mua hóa đơn từ cơ quan thuế, do đó các bạn cần tìm hiểu xem doanh nghiệp mình có thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế theo thông tư 39/2014/TT-BTC với thông tin trong bài viết này của Kế toán Lê Ánh.
Quy định về việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Quy định về việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Những quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh theo thông tư 39/2014/TT-BTC sẽ được Kế toán Lê Ánh đưa lên cụ thể và chi tiết trong bài viết này. Đối với bất cứ doanh nghiệp nào, việc phát hành hóa đơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu - chi, đến việc hạch toán kế toán. Do đó, là kế toán viên, các bạn cần nắm rõ vấn đề này.
Tạo hóa đơn đặt in theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Tạo hóa đơn đặt in theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Để tự in hóa đơn cho doanh nghiệp cần tuân theo những quy định của bộ tài chính về tạo hóa đơn đặt in ở thông tư 39/2014/TT-BTC. Vì vậy, bài viết này của kế toán Lê Ánh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các đối tượng được tạo hóa đơn đặt in, mẫu in hóa đơn, điều kiện, trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn,...