Danh Mục

Kinh nghiệm Kế toán thuế

Kinh nghiệm kế toán thuế là nơi tổng hợp, chia sẻ, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến tất cả các loại thuế doanh nghiệp gặp trong quá trình hoạt động. Đây cũng là nơi cập nhật, hướng dẫn các mẫu biểu, cách lập các phụ lục, tờ khai thuế theo Thông tư mới nhất.

Quy định về việc lập hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Quy định về việc lập hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Việc sử dụng hóa đơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hạch toán kế toán và việc đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, ở bàiviết này, Kế toán Lê Ánh sẽ thông tin đầy đủ những quy định về việc lập hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC.
Quy định về hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn theo thông tư 39/2014.

Quy định về hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn theo thông tư 39/2014.

Việc hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền cũng cần tuân theo những quy định cụ thể của thông tư 39/2014. Bên cạnh đó để nhận dạng hóa đơn, chúng ta cũng cần biết các hình thức ghi kí hiệu đã được ban hành. Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ gửi đến bạn thông tin chính xác nhất những quy định về hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và các hình ...
Quy định về việc cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Quy định về việc cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Tất cả những đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn cũng như những nội dung xung quanh việc cấp hóa đơn do Cục thuế đặt in đều được quy định cụ thể ở thông tư 39/2014/TT-BTC. Trong bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ mang đến cho các bạn những thông tin đầy đủ nhất về quy định này. 
Quy định về việc bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in - thông tư 39/2014/TT-BTC

Quy định về việc bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in - thông tư 39/2014/TT-BTC

Những quy định về việc bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in - thông tư 39/2014/TT-BTC sẽ giúp các doanh nghiệp biết được quyền lợi và trách nhiệm của mình khi mua hóa đơn do Cục thuế đặt in cũng như trách nhiệm của cơ quan thuế khi bán ra hóa đơn. 
Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Không phải tất cả đối tượng đều được mua hóa đơn từ cơ quan thuế, do đó các bạn cần tìm hiểu xem doanh nghiệp mình có thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế theo thông tư 39/2014/TT-BTC với thông tin trong bài viết này của Kế toán Lê Ánh.
Quy định về việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Quy định về việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Những quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh theo thông tư 39/2014/TT-BTC sẽ được Kế toán Lê Ánh đưa lên cụ thể và chi tiết trong bài viết này. Đối với bất cứ doanh nghiệp nào, việc phát hành hóa đơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu - chi, đến việc hạch toán kế toán. Do đó, là kế toán viên, các bạn cần nắm rõ vấn đề này.
Tạo hóa đơn đặt in theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Tạo hóa đơn đặt in theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Để tự in hóa đơn cho doanh nghiệp cần tuân theo những quy định của bộ tài chính về tạo hóa đơn đặt in ở thông tư 39/2014/TT-BTC. Vì vậy, bài viết này của kế toán Lê Ánh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các đối tượng được tạo hóa đơn đặt in, mẫu in hóa đơn, điều kiện, trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn,...
Những nguyên tắc tạo hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Những nguyên tắc tạo hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Những nguyên tắc khi tạo hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC sẽ được Kế toán Lê Ánh nêu ra chi tiết trong bài viết này. Để đảm bảo mẫu hóa đơn của doanh nghiệp đúng chuẩn về hình thức và nội dung, cần làm theo các nguyên tắc dưới đây
Nội dung bắt buộc và không bắt buộc ghi trên hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Nội dung bắt buộc và không bắt buộc ghi trên hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Khi viết hóa đơn bán hàng, kế toán viên cũng cần lưu ý về những nội dung bắt buộc và không bắt buộc ghi theo thông tư 39/2014/TT-BTC. Vì vậy, ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ gửi tới bạn nội dung chi tiết về vấn đề này để các bạn biết về cách viết hóa đơn bán hàng một cách chính xác và đầy đủ nhất.
Một số quy định chung về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Một số quy định chung về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Những quy định chung về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ tại các doanh nghiệp đều được quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC. Vậy những quy định chung đó là gì, chúng ta cần lưu ý điều gì khi sử dụng hóa đơn bán hàng. Bài viết dưới đây của Kế toán Lê Ánh sẽ gửi tới bạn những thông tin thiết thực nhất về vấn đề này.