Danh Mục

Lập và phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.Hay báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm 

Mẫu sổ cái theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu sổ cái theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Sổ cái là sổ tổng hợp để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán theo từng tài khoản kế toán được quy định trong chế độ kế toán.
Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48/2006 và Thông tư 200/2014

Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48/2006 và Thông tư 200/2014

Hình thức ghi sổ nhật ký chung phổ biến và phù hợp với các doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh tế phát sinh không nhiều trong kỳ.
Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200

Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200

Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung tức là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp trong kỳ sẽ được ghi nhận vào sổ nhật ký chung dựa trên các chứng từ kế toán.Sau đó, từ số liệu trên Nhật ký chung kế toán vào sổ cái từng đối tượng kế toán.
Quy định về nộp lại Báo cáo tài chính

Quy định về nộp lại Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính sẽ phải nộp lại khi phát hiện báo cáo đã lập có sai sót. Thủ tục, hồ sơ nộp lại Báo cáo tài chính thế nào?
03 bước nộp báo cáo tài chính qua mạng

03 bước nộp báo cáo tài chính qua mạng

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn 03 bước nộp Báo cáo tài chính qua mạng
Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính

Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo nhằm thuyết minh và giải trình bằng lời, bằng số liệu một số chỉ tiêu kinh tế tài chính chưa được thể hiện trên các báo cáo tài chính ở trên nhằm cung cấp thông tin cho việc đánh giá kết quả tài chính được chính xác.
So sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

So sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

Từ 01/01/2017, các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh trên ở Việt Nam sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC.
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là một trong những báo cáo bắt buộc doanh nghiệp phải lập khi kết thúc năm tài chính.
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.
Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được lập theo một trong hai phương pháp là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp.