Lập và phân tích báo cáo tài chính

Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200

Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200

ngay dang tin

09/09/2016 - 

Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung tức là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp trong kỳ sẽ được ghi nhận vào sổ nhật ký chung dựa trên các chứng từ kế toán.Sau đó, từ số liệu trên Nhật ký chung kế toán vào sổ cái từng đối tượng kế toán.
Quy định về nộp lại Báo cáo tài chính

Quy định về nộp lại Báo cáo tài chính

ngay dang tin

08/09/2016 - 

Báo cáo tài chính sẽ phải nộp lại khi phát hiện báo cáo đã lập có sai sót. Thủ tục, hồ sơ nộp lại Báo cáo tài chính thế nào?
03 bước nộp báo cáo tài chính qua mạng

03 bước nộp báo cáo tài chính qua mạng

ngay dang tin

08/09/2016 - 

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn 03 bước nộp Báo cáo tài chính qua mạng
Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính

Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính

ngay dang tin

08/09/2016 - 

Thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo nhằm thuyết minh và giải trình bằng lời, bằng số liệu một số chỉ tiêu kinh tế tài chính chưa được thể hiện trên các báo cáo tài chính ở trên nhằm cung cấp thông tin cho việc đánh giá kết quả tài chính được chính xác.
So sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

So sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

ngay dang tin

08/09/2016 - 

Từ 01/01/2017, các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh trên ở Việt Nam sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC.
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

ngay dang tin

07/09/2016 - 

Thuyết minh báo cáo tài chính là một trong những báo cáo bắt buộc doanh nghiệp phải lập khi kết thúc năm tài chính.
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

ngay dang tin

07/09/2016 - 

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.
Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

ngay dang tin

07/09/2016 - 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được lập theo một trong hai phương pháp là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp.
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

ngay dang tin

07/09/2016 - 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong bốn báo cáo tài chính quan trọng mà Doanh nghiệp phải lập cuối mỗi kỳ kế toán.
Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

ngay dang tin

07/09/2016 - 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy sự vận động của dòng tiền trong doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có dòng tiền vào, ra liên tục tức doanh nghiệp có khả năng thanh khoản cao.
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai