Danh Mục

Lập và phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.Hay báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm 

Phương pháp phân tích báo cáo tài chính Công ty

Phương pháp phân tích báo cáo tài chính Công ty

Phân tích báo cáo tài chính là bước đầu tiên để Ngân hàng hoặc nhà đầu tư quyết định cho vay hay đầu tư vào doanh nghiệp.
Hướng dẫn ghi sổ theo phương pháp chứng từ ghi sổ

Hướng dẫn ghi sổ theo phương pháp chứng từ ghi sổ

Nhật ký – Chứng từ là một trong bốn phương pháp ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách ghi sổ theo phương pháp Nhật ký – chứng từ.
Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng từ

Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng từ

Phương pháp ghi sổ theo hình thức Nhật ký – Chứng từ là phương pháp khá phổ biến vì khi áp dụng phương pháp ghi sổ này, khối lượng công việc của kế toán sẽ được giảm đi rất nhiều.
Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký – Sổ cái

Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký – Sổ cái

Ghi sổ theo hình thức Nhật ký – Sổ cái tức là tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được tổng hợp và theo dõi trong một quyển sổ duy nhất là Sổ Nhật ký – Sổ cái.
Mẫu sổ cái theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu sổ cái theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Sổ cái là sổ tổng hợp để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán theo từng tài khoản kế toán được quy định trong chế độ kế toán.
Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48/2006 và Thông tư 200/2014

Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48/2006 và Thông tư 200/2014

Hình thức ghi sổ nhật ký chung phổ biến và phù hợp với các doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh tế phát sinh không nhiều trong kỳ.
Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200

Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200

Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung tức là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp trong kỳ sẽ được ghi nhận vào sổ nhật ký chung dựa trên các chứng từ kế toán.Sau đó, từ số liệu trên Nhật ký chung kế toán vào sổ cái từng đối tượng kế toán.
Quy định về nộp lại Báo cáo tài chính

Quy định về nộp lại Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính sẽ phải nộp lại khi phát hiện báo cáo đã lập có sai sót. Thủ tục, hồ sơ nộp lại Báo cáo tài chính thế nào?
03 bước nộp báo cáo tài chính qua mạng

03 bước nộp báo cáo tài chính qua mạng

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn 03 bước nộp Báo cáo tài chính qua mạng
Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính

Hướng dẫn lập Thuyết minh Báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo nhằm thuyết minh và giải trình bằng lời, bằng số liệu một số chỉ tiêu kinh tế tài chính chưa được thể hiện trên các báo cáo tài chính ở trên nhằm cung cấp thông tin cho việc đánh giá kết quả tài chính được chính xác.