Lập và phân tích báo cáo tài chính

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

ngay dang tin

12/01/2017 - 

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là mẫu biên bản dùng để thanh lý hợp đồng đã được ký kết trước đó giữa bên giao khoán và bên nhận giao khoán. Mẫu biên bản ghi rõ những điều khoản công việc đã làm được và chưa làm được cùng với số tiền hai bên phải thanh toán theo ký kết hợp đồng. Mẫu biên bản được ban hành kèm theo <a ...
HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN MẪU SỐ 08 - LĐTL

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN MẪU SỐ 08 - LĐTL

ngay dang tin

12/01/2017 - 

Hợp đồng giao khoán  là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhân khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian dự kiến, thứ tự công việc, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán
PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

ngay dang tin

11/01/2017 - 

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động. Làm cơ sở để lập <a style="color: #000000; text-decoration: underline;" href="http://vndoc.com/mau-bang-thanh-toan-tien-
MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH DÀNH CHO NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC.

MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH DÀNH CHO NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC.

ngay dang tin

11/01/2017 - 

Những người hay đi công tác thì không thể không biết công dụng của loại giấy này. Giấy đi đường chính là căn cứ để các cán bộ và người lao động làm các thủ tục cần thiết khi đi công tác và thanh toán công tác phí.
BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

ngay dang tin

11/01/2017 - 

Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho người lao động để tính thu nhập của người lao động và ghi sổ kế toán    
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

ngay dang tin

11/01/2017 - 

Bảng thanh toán tiền lương  Mẫu số 02-LĐTL  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) là căn cứ để thanh toán tiền lương và phụ cấp thu nhập tăng thêm ngoài tiên lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động trong đơn vị đồng thời là căn cứ để thống kê về lao&
Bảng chấm công

Bảng chấm công

ngay dang tin

11/01/2017 - 

Bảng chấm công Mẫu số 01a-LĐTL (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) là một trong những chứng từ quan trọng khi tình lương cho nhân viên trong doanh nghiệp. Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu Mẫu bảng chấm công bạn đọc tham khảo.
DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

ngay dang tin

11/01/2017 - 

Hệ thống danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC ban hành ngày 22-12-2014 của Bộ tài chính có hiệu lực từ ngày 1-1-2015. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kế toán, là căn cứ để ghi sổ kế toán
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN NỘP CHO CƠ QUAN THUẾ (MẪU SỐ F01 - DNN)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN NỘP CHO CƠ QUAN THUẾ (MẪU SỐ F01 - DNN)

ngay dang tin

06/01/2017 - 

Bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế(Mẫu F01 - DNN) là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạc toán của doanh nghiệp, thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ. Nhìn vào bảng cân đối tài khoản doanh nghiệp có thể đánh giá tổng quát về tình hình tài sản, nguồn vốn và quá trình hoạt động của doan
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNSN)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNSN)

ngay dang tin

06/01/2017 - 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận quan trọng của báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính chất tường thuật hoặc phân tích những thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kê toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai