Danh Mục

Lập và phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.Hay báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm 

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNNKLT)

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNNKLT)

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC&
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN)

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN)

Download và tải về mẫu báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN) Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01a - DNN)

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01a - DNN)

Báo cào tình hình tái chính có ý ngĩa vô cùng quan trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp cũng như các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm.Báo cáo tình hình tài chính được trình bày tổng quát, phản ánh một cách tổng hợp nhất.
Một số điểm lưu ý khi kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập BCTC

Một số điểm lưu ý khi kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập BCTC

Cuối năm, công việc của Kế toán càng trở lên bận rộn. Kế toán Lê Ánh chia sẻ với các bạn một số thủ thật kiểm tra sổ sách kế toán trước khi lập BCTC cuối năm. Đây là những kinh nghiệm Kế toán rất giá trị của các anh chị kế toán trưởng hiện đang làm việc tại các tổ chức lớn, uy tín và đang tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành  Lê Ánh. ...
Nội dung và phương pháp lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Phần 1)

Nội dung và phương pháp lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Phần 1)

Hướng dẫn chi tiết cách lập các chỉ tiêu trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng với các chỉ tiêu quan trọng và các chỉ tiêu phụ ngoài ra với từng loại hình.
Bản thuyết minh báo cáo tài chính và ý nghĩa

Bản thuyết minh báo cáo tài chính và ý nghĩa

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của BCTC, dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan ...
Bảng cân đối kế toán và Hướng dẫn cách lập

Bảng cân đối kế toán và Hướng dẫn cách lập

 Để có thể lập được một Báo cáo tài chính, người kế toán cần phải hiểu và làm được Bảng cân đối kế toán, đây là kiến thức cơ bản nhất một người kế toán cần có.  Bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị TS hiện có và nguồn hình thành TS đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
Cách làm báo cáo tài chính

Cách làm báo cáo tài chính

Làm báo cáo tài chính cuối năm luôn gây khó khăn với các kế toán. Kế toán thì có nhiều nhưng kế toán lên được báo cáo tài chính lại rất ít.
Sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký chi tiền là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp cụ chi tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hàng, cho từng loại tiền hoặc cho từng nơi chi tiền. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi các bạn kế toán viên sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài ...