Lập và phân tích báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính và ý nghĩa

Bản thuyết minh báo cáo tài chính và ý nghĩa

ngay dang tin

07/12/2016 - 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của BCTC, dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác nhất

ngay dang tin

29/11/2016 - 

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm (chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan ...
Bảng cân đối kế toán và Hướng dẫn cách lập

Bảng cân đối kế toán và Hướng dẫn cách lập

ngay dang tin

26/11/2016 - 

 Để có thể lập được một Báo cáo tài chính, người kế toán cần phải hiểu và làm được Bảng cân đối kế toán, đây là kiến thức cơ bản nhất một người kế toán cần có.  Bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị TS hiện có và nguồn hình thành TS đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
Sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

ngay dang tin

18/10/2016 - 

Sổ nhật ký chi tiền là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp cụ chi tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hàng, cho từng loại tiền hoặc cho từng nơi chi tiền. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi các bạn kế toán viên sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài ...
Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngay dang tin

18/10/2016 - 

Sổ nhật ký thu tiền là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn học viên kế toán mẫu Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư ...
Sổ nhật ký chung theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký chung theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngay dang tin

18/10/2016 - 

Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung dùng làm căn cứ để ghi sổ cái. Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.
Mẫu Nhật ký – Sổ Cái mới nhất theo Thông tư 133

Mẫu Nhật ký – Sổ Cái mới nhất theo Thông tư 133

ngay dang tin

17/10/2016 - 

Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp gồm 2 phần: Phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp duy nhất dùng để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hóa theo nội dụng kinh tế ( Theo tài sản kế toán ). Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn kế toán v
Cách phân tích Báo cáo Tài chính

Cách phân tích Báo cáo Tài chính

ngay dang tin

14/10/2016 - 

Mục tiêu của Phân tích các Báo cáo Tài chính là cung cấp các thông tin có thể sử dụng được cho những người sử dụng báo cáo tài chính đề ra những quyết định kinh tế. Tuy nhiên, bạn có biết Việc phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp được thực hiện dựa trên những chỉ tiêu nào? Và Làm thế nào để chúng ta có thể thấy được tương lai của Công ty ...
Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

ngay dang tin

14/10/2016 - 

Báo cáo tài chính doanh nghiệp thể hiện kết quar của cả quá trình sản xuất kinh doanh và thể hiện quy mô của doanh nghiệp.
Download Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

Download Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

ngay dang tin

13/10/2016 - 

Từ ngày 1/1/2015, tất cả các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp nhỏ muốn áp dụng chế độ cho doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai