Danh Mục

Lý thuyết kế toán

Để làm công việc của một kế toán bạn cần phải nắm rõ được lý thuyết kế toán từ  cơ bản đến chuyên sâu, sau đó mới thực hành mà bổ sung các kỹ năng cần thiết

Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận buộc các kế toán viên trong quá trình làm việc phải tuân thủ nhằm thống nhất các hoạt động kế toán tại các đơn vị.
Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán

Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán

Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán được xuất phát từ chức năng và sự hình thành của kế toán, là cung cấp thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản để điều hành hoạt động kinh doanh.
So sánh kế toán tài chính và kế toán quản trị

So sánh kế toán tài chính và kế toán quản trị

So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính được xuất phát từ yêu cầu quản lý và phạm vi cung cấp thông tin cho các đối tượng khác nhau.
Định nghĩa của kế toán

Định nghĩa của kế toán

Định nghĩa của kế toán cần tất cả những nhà kinh tế nói chung và kế toán nói riêng hiểu và biết, bởi nó chính là tấm gương phản ánh của nền kinh tế hiện đại.
Phân loại hạch toán

Phân loại hạch toán

Phân loại hạch toán nên tiếp cận từ đặc điểm của đối tượng mà hạch toán theo dõi và đặc điểm thông tin hạch toán phản ánh là cách dễ dàng nhất.
Hạch toán cùng sự phát triển của xã hội

Hạch toán cùng sự phát triển của xã hội

Hạch toán đã ra đời cùng sự phát triển của các hình thái xã hội, khi nhu cầu theo dõi, quản lý các hoạt động lao động ngày càng phát triển.