Danh Mục

Lý thuyết kế toán

Để làm công việc của một kế toán bạn cần phải nắm rõ được lý thuyết kế toán từ  cơ bản đến chuyên sâu, sau đó mới thực hành mà bổ sung các kỹ năng cần thiết

Phân công nhiệm vụ của bộ phận kế toán tại đơn vị

Phân công nhiệm vụ của bộ phận kế toán tại đơn vị

Phân công nhiệm vụ của bộ phận kế toán tại đơn vị giúp cho bộ máy kế toán có thể hoạt động trơn tru và theo đúng với dự kiến từ đầu kỳ kế toán cũng như phối hợp tốt với các phòng ban hoạt động khác.
Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán phù hợp

Lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán phù hợp

Trong các nội dung tổ chức bộ máy kế toán thì việc lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán áp dụng ở đơn vị là một trong những nội dung quan trọng, thường được các đơn vị đặt ưu tiên hàng đầu.
Tổ chức bộ máy kế toán

Tổ chức bộ máy kế toán

Tổ chức hợp lý bộ máy kế toán với sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, xác định mối quan hệ giữa các nhân viên kế  toán với nhau, mối quan hệ giữa bộ máy kế  toán với các bộ phận quản lý khác trong đơn vị là một trong những nội dung quan trọng của công tác kế toán ở đơn vị.
Lập báo cáo kế toán và phân tích thông tin kế toán

Lập báo cáo kế toán và phân tích thông tin kế toán

Lập, trình bày hệ thống báo cáo kế toán là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức hệ thống báo cáo kế toán nói riêng và tổ chức công tác kế toán nói chung của đơn vị.
Nội dung tổ chức công tác kế toán (Phần 5)

Nội dung tổ chức công tác kế toán (Phần 5)

Các nội dung tổ chức công tác kế toán lần đầu tại doanh nghiệp hay các nội dung tổ chức công tác kế toán cần tìm hiểu của kế toán khi lần đầu tiếp nhận công việc.
Nội dung tổ chức công tác kế toán (Phần 4)

Nội dung tổ chức công tác kế toán (Phần 4)

Các nội dung tổ chức công tác kế toán lần đầu tại doanh nghiệp hay các nội dung tổ chức công tác kế toán cần tìm hiểu của kế toán khi lần đầu tiếp nhận công việc.
Nội dung tổ chức công tác kế toán (Phần 3)

Nội dung tổ chức công tác kế toán (Phần 3)

Các nội dung tổ chức công tác kế toán lần đầu tại doanh nghiệp hay các nội dung tổ chức công tác kế toán cần tìm hiểu của kế toán khi lần đầu tiếp nhận công việc.
Nội dung tổ chức công tác kế toán (Phần 2)

Nội dung tổ chức công tác kế toán (Phần 2)

Các nội dung tổ chức công tác kế toán lần đầu tại doanh nghiệp hay các nội dung tổ chức công tác kế toán cần tìm hiểu của kế toán khi lần đầu tiếp nhận công việc.
Nội dung tổ chức công tác kế toán (Phần 1)

Nội dung tổ chức công tác kế toán (Phần 1)

Các nội dung tổ chức công tác kế toán lần đầu tại doanh nghiệp hay các nội dung tổ chức công tác kế toán cần tìm hiểu của kế toán khi lần đầu tiếp nhận công việc.
Tổ chức hệ thông chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban đầu

Tổ chức hệ thông chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban đầu

Nhằm thực hiện được các nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán của đơn vị, nội dung các công việc chủ yếu ban đầu của việc tổ chức công tác kế toán của đơn vị bao gồm những nội dung công việc sau.