Danh Mục

Lý thuyết kế toán

Để làm công việc của một kế toán bạn cần phải nắm rõ được lý thuyết kế toán từ  cơ bản đến chuyên sâu, sau đó mới thực hành mà bổ sung các kỹ năng cần thiết

Nguyên tắc kế toán chung cho phương pháp tính giá

Nguyên tắc kế toán chung cho phương pháp tính giá

Nguyên tắc kế toán chung cho phương pháp tính giá được kế toán vận dụng dựa trên bộ nguyên tắc kế toán để tính giá cho các đối tượng trong công tác kế toán.
Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tính giá

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tính giá

Phương pháp tính giá dùng để phán ánh giá trị hiện có và sự vận động của các đối tượng tài sản cụ thể. Kế toán cần hiểu nội dung và ý nghĩa phương pháp tính giá.
Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán

Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán

Trình tự xử lý và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán được xác định từ khâu tiếp nhận hoặc lập đến khâu lưu trữ hoặc rộng hơn đến khâu hủy chứng từ.
Chứng từ kế toán và phân loại chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán và phân loại chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã thực sự hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.
Phương pháp chứng từ kế toán

Phương pháp chứng từ kế toán

Phương pháp chứng từ kế toán đóng vai trò là phương pháp đầu tiên được sử dụng trong hệ thống phương pháp hạch toán kế toán để phản ánh nghiệp vụ kinh tế. 
Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 2)

Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 2)

Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán theo nguồn hình thành vốn kinh doanh để nhìn nhận tài sản đã được tài trợ bởi những nguồn vốn nào.
Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh và dễ nhất

Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh và dễ nhất

Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất với rất nhiều loại tài khoản là không hề đơn giản, nhưng với những mẹo nhỏ sẽ giúp việc nhớ dễ dàng hơn.
Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 1)

Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 1)

Phân loại tài sản mà kế toán quan tâm trước hết là tài sản ở trạng thái tĩnh thông qua quá trình hình thành và phân loại tài sản để theo dõi.
Đối tượng của kế toán

Đối tượng của kế toán

Đối tượng chung của kế toán được xem xét dưới góc độ quá trình sản xuất, thông qua sự hình thành và vận động của tài sản tại một đơn vị cụ thể.
Các khái niệm kế toán cơ bản

Các khái niệm kế toán cơ bản

Các khái niệm kế toán cơ bản được thống nhất giữa hoạt động của các đơn vị kế toán trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm chỉ đạo, quản lý các hoạt động kế toán.