Danh Mục

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là cơ sở, nền tảng quan trọng nhất của khoa học kế toán nói riêng và khoa học kinh tế nói chung. Nguyên lý kế toán còn là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Định nghĩa của kế toán

Định nghĩa của kế toán

Định nghĩa của kế toán cần tất cả những nhà kinh tế nói chung và kế toán nói riêng hiểu và biết, bởi nó chính là tấm gương phản ánh của nền kinh tế hiện đại.
Phân loại hạch toán

Phân loại hạch toán

Phân loại hạch toán nên tiếp cận từ đặc điểm của đối tượng mà hạch toán theo dõi và đặc điểm thông tin hạch toán phản ánh là cách dễ dàng nhất.
Hạch toán cùng sự phát triển của xã hội

Hạch toán cùng sự phát triển của xã hội

Hạch toán đã ra đời cùng sự phát triển của các hình thái xã hội, khi nhu cầu theo dõi, quản lý các hoạt động lao động ngày càng phát triển.