Danh Mục

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là cơ sở, nền tảng quan trọng nhất của khoa học kế toán nói riêng và khoa học kinh tế nói chung. Nguyên lý kế toán còn là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Nội dung và nguyên tắc xây dựng mẫu sổ kế toán

Nội dung và nguyên tắc xây dựng mẫu sổ kế toán

Trong công tác kế toán, một trong những công cụ không thể thiếu của kế toán đó là hệ thống sổ kế toán. Những vấn đề cơ bản về sổ kế toán: nguyên tắc xây dựng mẫu sổ, các quy định về sử dụng sổ kế toán, những hình thức kế toán hiện có và nội dung trình tự ghi sổ theo từng hình thức.
Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính cung cấp thông tin về kết quả hoạt động cho nhà quản trị để theo dõi và điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp theo mục đích phát triển.
Tính chất của Bảng cân đối kế toán

Tính chất của Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối có tính chất riêng biệt gì so với các báo cáo tài chính khác được lập với mục đích cung cấp thông tin ra bên ngoài và phải đảm bro được tính chính xác, trung thực, dễ hiểu và có khả năng so sánh.
Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán

Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán

Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán được xuất phát từ các sổ kế toán do đây là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán.
Bài tập tin học kế toán excel

Bài tập tin học kế toán excel

Bạn đang tìm kiếm những bài tập tin học kế toán excel để luyện tập thêm để nắm vững cách xử lý các hàm trên excel và ứng dụng vào công việc kế toán một cách hiệu quả nhất? 
Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán

Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán cung cấp tài liệu về giá trị tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định cho nhà quản trị phục vụ công tác quản lý và các đối tượng khác.
Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Giai đoạn tổng hợp số liệu là giai đoạn cuối của trình tự phản ánh, tuy nhiên cách thức tổng hợp số liệu như thế nào để dễ dàng, thuận tiện cho việc xử lý số liệu thì cần phải có một phương pháp nhất định, đáp ứng yêu cầu này phương pháp tổng hợp cân đối được xây dựng.
Sơ lược về kế toán quá trình bán hàng

Sơ lược về kế toán quá trình bán hàng

Kế toán quá trình bán hàng là gì? Nhiệm vụ của kế toán thuộc quá trình bán hàng là gì? Bài viết dưới đây kế toán Lê Ánh sẽ trình bày sơ lược về kế toán quá trình bán hàng để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Sơ lược về kế toán quá trình sản xuất

Sơ lược về kế toán quá trình sản xuất

Kế toán quá trình sản xuất là hoạt động quan trọng nhất trong nền kinh tế, giúp tạo ra tài sản mới cho xã hội. Hoạt động này chỉ có trong doanh nghiệp sản xuất. Dưới đây kế toán Lê Ánh sẽ trình bày sơ lược về kế toán quá trình sản xuất
Sơ lược về kế toán quá trình mua hàng

Sơ lược về kế toán quá trình mua hàng

Nghiên cứu sơ lược về kế toán quá trình mua hàng trong hoạt động của doanh nghiệp giúp kế toán nắm được tổng quát công tác hạch toán được xây dựng trong kỳ.