Danh Mục

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là cơ sở, nền tảng quan trọng nhất của khoa học kế toán nói riêng và khoa học kinh tế nói chung. Nguyên lý kế toán còn là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Sơ lược về kế toán quá trình bán hàng

Sơ lược về kế toán quá trình bán hàng

Kế toán quá trình bán hàng là quá trình tiêu thụ hàng hóa để bù đắp chi phí đã bỏ ra của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có khả năng tồn tại.
Sơ lược về kế toán quá trình sản xuất

Sơ lược về kế toán quá trình sản xuất

Kế toán quá trình sản xuất là hoạt động quan trọng nhất trong nền kinh tế, giúp tạo ra tài sản mới cho xã hội. Hoạt động này chỉ có trong doanh nghiệp sản xuất.
Sơ lược về kế toán quá trình mua hàng

Sơ lược về kế toán quá trình mua hàng

Nghiên cứu sơ lược về kế toán quá trình mua hàng trong hoạt động của doanh nghiệp giúp kế toán nắm được tổng quát công tác hạch toán được xây dựng trong kỳ.
Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ

Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ

Việc kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ được tiến hành ở thời điểm cuối kỳ kế toán sau khi kiểm tra trên tài khoản tổng hợp.
Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh trên các tài khoản tổng  hợp

Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh trên các tài khoản tổng hợp

Thời điểm kiểm tra các tài khoản tổng hợp là trước khi kế toán lên các báo cáo kế  toán, thông thường là cuối kỳ kế toán, ngoài ra còn có một số trường hợp không xảy ra thường xuyên như: đơn vị sáp nhập, giải thể, theo yêu cầu củ
CÁCH GHI CHÉP PHẢN ÁNH VÀO TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

CÁCH GHI CHÉP PHẢN ÁNH VÀO TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Tùy vào mối quan hệ đối ứng với các đối tượng kế toán mà người ta chia thành hai cách ghi chép vào tài khoản kế toán
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC phản ánh sự đa dạng và phong phú của đối tượng kế toán qua nội dung và kết cấu
Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính nhằm tạo lập các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán, nhất là báo cáo tài chính. 
Hướng dẫn chi tiết bài tập Nguyên lý kế toán

Hướng dẫn chi tiết bài tập Nguyên lý kế toán

Bài tập nguyên lý kế toán giúp người học sau khi học xong, hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết áp dụng vào phần nghiệp vụ và các định khoản thực tế.
Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung chỉ tiêu biểu thị đối tượng

Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung chỉ tiêu biểu thị đối tượng

Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung (mức độ, phạm vi) chỉ tiêu biểu thị đối tượng kế toán cụ thể ở tài khoản dưới cả dạng tổng quát và dạng chi tiết.