Danh Mục

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là cơ sở, nền tảng quan trọng nhất của khoa học kế toán nói riêng và khoa học kinh tế nói chung. Nguyên lý kế toán còn là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ

Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ

Việc kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ được tiến hành ở thời điểm cuối kỳ kế toán sau khi kiểm tra trên tài khoản tổng hợp.
Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh trên các tài khoản tổng  hợp

Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh trên các tài khoản tổng hợp

Thời điểm kiểm tra các tài khoản tổng hợp là trước khi kế toán lên các báo cáo kế  toán, thông thường là cuối kỳ kế toán, ngoài ra còn có một số trường hợp không xảy ra thường xuyên như: đơn vị sáp nhập, giải thể, theo yêu cầu củ
CÁCH GHI CHÉP PHẢN ÁNH VÀO TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

CÁCH GHI CHÉP PHẢN ÁNH VÀO TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Tùy vào mối quan hệ đối ứng với các đối tượng kế toán mà người ta chia thành hai cách ghi chép vào tài khoản kế toán
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC phản ánh sự đa dạng và phong phú của đối tượng kế toán qua nội dung và kết cấu
Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính nhằm tạo lập các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán, nhất là báo cáo tài chính. 
Hướng dẫn chi tiết bài tập Nguyên lý kế toán

Hướng dẫn chi tiết bài tập Nguyên lý kế toán

Bài tập nguyên lý kế toán giúp người học sau khi học xong, hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết áp dụng vào phần nghiệp vụ và các định khoản thực tế.
Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung chỉ tiêu biểu thị đối tượng

Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung chỉ tiêu biểu thị đối tượng

Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung (mức độ, phạm vi) chỉ tiêu biểu thị đối tượng kế toán cụ thể ở tài khoản dưới cả dạng tổng quát và dạng chi tiết.
Phân loại tài khoản kế toán theo công dụng và kết cấu của tài khoản

Phân loại tài khoản kế toán theo công dụng và kết cấu của tài khoản

Phân loại tài khoản kế toán theo công dụng và kết cấu của tài khoản, hệ thống tài khoản được phân loại dựa vào công dụng trong việc theo dõi, phản ánh. 
Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung kinh tế tài khoản phản ánh

Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung kinh tế tài khoản phản ánh

Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung kinh tế mà tài khoản phản ánh sẽ chia hệ thống tài khoản kế toán thành 4 loại cơ bản.
Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán chuyên sâu dành cho sinh viên kinh tế bao gồm các từ vựng cần thiết dành cho lĩnh vực Tài chính - Kế toán - Kiểm toán dễ hiểu.