Thư viện pháp luật

STT Tên Tài Liệu Ngày Đăng Hiệu Lực Chi Tiết
1 Các văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng cho kỳ thuế 2015 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
2 Lưu ý khi khai bổ sung điều chỉnh Thuế GTGT 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
3 Lưu ý khi khai bổ sung điều chỉnh Thuế GTGT 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
4 Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.8 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
5 Công văn 3471/TCT-TNCN năm 2016 về hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh do Tổng cục Thuế ban hành 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
6 Công văn 3755/BGDĐT-GDTX năm 2016 về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
7 Công văn 1988/BHXH-QLT năm 2016 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh Sinh viên năm học 2016-2017 do Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
8 Công văn 3520/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
9 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ, kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
10 129 văn bản pháp luật mà dân Kế toán cần phải biết 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
11 Công văn 3387/TCT-CS năm 2016 sử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do tổng cục thuế ban hành 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
12 CÔNG VĂN 1434 VỀ VIỆC LÙI THỜI HẠN NỘP MÃU 06 05/09/2016 Hết Hiệu Lực Chi tiết
13 mẫu hoá đơn trả lại hàng bán theo thông tư số 39 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết