Kinh nghiệm kế toán cho sinh viên

Nội dung và nguyên tắc xây dựng mẫu sổ kế toán

Nội dung và nguyên tắc xây dựng mẫu sổ kế toán

ngay dang tin

11/11/2016 - 

Trong công tác kế toán, một trong những công cụ không thể thiếu của kế toán đó là hệ thống sổ kế toán. Những vấn đề cơ bản về sổ kế toán: nguyên tắc xây dựng mẫu sổ, các quy định về sử dụng sổ kế toán, những hình thức kế toán hiện có và nội dung trình tự ghi sổ theo từng hình thức.
Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh

ngay dang tin

08/11/2016 - 

Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính cung cấp thông tin về kết quả hoạt động cho nhà quản trị để theo dõi và điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp theo mục đích phát triển.
Tính chất của Bảng cân đối kế toán

Tính chất của Bảng cân đối kế toán

ngay dang tin

08/11/2016 - 

Bảng cân đối có tính chất riêng biệt gì so với các báo cáo tài chính khác được lập với mục đích cung cấp thông tin ra bên ngoài và phải đảm bro được tính chính xác, trung thực, dễ hiểu và có khả năng so sánh.
Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán

Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán

ngay dang tin

07/11/2016 - 

Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán được xuất phát từ các sổ kế toán do đây là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán.
Bài tập tin học kế toán excel

Bài tập tin học kế toán excel

ngay dang tin

04/11/2016 - 

Bạn đang tìm kiếm những bài tập tin học kế toán excel để luyện tập thêm để nắm vững cách xử lý các hàm trên excel và ứng dụng vào công việc kế toán một cách hiệu quả nhất? 
Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán

Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán

ngay dang tin

29/10/2016 - 

Bảng cân đối kế toán cung cấp tài liệu về giá trị tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định cho nhà quản trị phục vụ công tác quản lý và các đối tượng khác.
Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

ngay dang tin

28/10/2016 - 

Giai đoạn tổng hợp số liệu là giai đoạn cuối của trình tự phản ánh, tuy nhiên cách thức tổng hợp số liệu như thế nào để dễ dàng, thuận tiện cho việc xử lý số liệu thì cần phải có một phương pháp nhất định, đáp ứng yêu cầu này phương pháp tổng hợp cân đối được xây dựng.
Sơ lược về kế toán quá trình bán hàng

Sơ lược về kế toán quá trình bán hàng

ngay dang tin

18/10/2016 - 

Kế toán quá trình bán hàng là quá trình tiêu thụ hàng hóa để bù đắp chi phí đã bỏ ra của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có khả năng tồn tại.
Sơ lược về kế toán quá trình sản xuất

Sơ lược về kế toán quá trình sản xuất

ngay dang tin

17/10/2016 - 

Kế toán quá trình sản xuất là hoạt động quan trọng nhất trong nền kinh tế, giúp tạo ra tài sản mới cho xã hội. Hoạt động này chỉ có trong doanh nghiệp sản xuất.
Sơ lược về kế toán quá trình mua hàng

Sơ lược về kế toán quá trình mua hàng

ngay dang tin

15/10/2016 - 

Nghiên cứu sơ lược về kế toán quá trình mua hàng trong hoạt động của doanh nghiệp giúp kế toán nắm được tổng quát công tác hạch toán được xây dựng trong kỳ.
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai