• Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

  Trong các giao dịch được thực hiện, hóa đơn dường như là điều bắt buộc. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân dẫn tới việc hóa đơn bị sai sót. Việc lập biên bản thu hồi hóa đơn được thực hiện để xử lý sự việc này. Bài viết dưới đây Kế Toán Lê Ánh sẽ trình bày mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử mới nhất, cách viết biên bản thu hồi hóa đơn điện tử và các thông tin có liên quan.

 • Thông Báo Mẫu Số 01 Nghị định 119 Về Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử

  Thông Báo Mẫu số 01 Nghị định 119 Về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Những trường hợp cần sử dụng Mẫu số 01 - Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được Kế toán Lê Ánh chia sẻ trong bài viết dưới đây

 • Download Mẫu Số 06 Cấp Hóa Đơn Điện Tử Bán Lẻ Theo Nghị Định 119

  Trường hợp nào sử dụng hóa đơn điện tử bán lẻ theo từng lần phát sinh? Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ thông tin đến bạn đọc những quy định về sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng lần phát sinh và chia sẻ mẫu số 06 - Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

 • Thông Báo Hủy Hóa Đơn Điện Tử Theo Mẫu 04 NĐ 119

  Khi nào doanh nghiệp cần lập thông báo hủy hóa đơn điện tử? Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử như thế nào? Việc chuyển từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử đối với nhiều doanh nghiệp và kế toán vẫn còn khá mới, do đó không thể tránh khỏi những sai sót, trường hợp hóa đơn điện tử đã lập nhưng phát hiện sai sót thì doanh nghiệp cần lập thông báo hủy hóa đơn điện tử

 • Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Chiết Khấu Thương Mại Hàng Bán

  Chiết khấu thương mại là gì? Cách ghi chiết khấu trên hóa đơn điện tử như thế nào?. Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn Cách viết hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại theo quy định mới nhất

 • Cách viết hóa đơn điện tử hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo

  Chi tiết những quy định và cách viết hóa đơn điện tử hàng khuyến mại, hàng mẫu, quảng cáo và những lưu ý sẽ được Kế toán Lê Ánh hướng dẫn trong bài viết dưới đây

 • Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Khách Hàng Không Lấy Hóa Đơn

  Khách hàng không lấy hoá đơn phải xử lý thế nào? Trong thực thế có nhiều trường hợp khách hàng mua hàng nhưng lại không lấy hóa đơn, kế toán phụ thuộc vào giá trị thanh toán để xử lý theo đúng quy định. Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử khách hàng không lấy hóa đơn

 • Hướng dẫn viết hóa đơn điện tử hàng bán bị trả lại

  Cách xử lý hàng bán bị trả lại theo quy định mới nhất đã được hướng dẫn ở nội dung trước. Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Hàng Bán Bị Trả Lại

 • Thủ Tục Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử

  Theo quy định các tổ chức kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 2 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn. Trong bài viết dưới đây Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất

 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Chưa Phát Hành Đã Sử Dụng

  Trong thực tế có nhiều trường hợp, doanh nghiệp đặt in hay mua hóa đơn điện tử chưa làm thông báo phát hành nhưng đã sử dụng. Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ giúp các bạn giải đáp những câu hỏi liên quan đến sử dụng hóa đơn điện tử chưa phát hành đã sử dụng theo quy định mới nhất

 • Quy định sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ

  Sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ là một trong những nội dung quan trọng thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

  Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ ngày 1/7/2022, tất cả các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế phải sử dụng hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 loại là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

 • Hướng dẫn Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  Lập, cấp mã và gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế như thế nào? Bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách làm các nội dung trên theo quy định tại điều 17, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

 • Tải tờ khai Mẫu số 01 – Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế.

  Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT được sử dụng để đăng ký sử dụng mới hoặc thay đổi thông tin hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế.

 • Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

  Trường hợp nào phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế? Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế như thế nào? Bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế theo quy định mới nhất.