• Các Loại Thuế Hộ Kinh Doanh Phải Nộp

    Bạn muốn tham gia kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhưng lại không biết cần phải nộp những loại thuế gì? Tính thuế cho hộ kinh doanh như nào? Cùng theo dõi bài viết sau của Kế toán Lê Ánh để tìm hiểu thêm thông tin nhé.

  • Danh Mục Chứng Từ Kế Toán Cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh

    Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 quy định về lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán hộ, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam. Do có những thay đổi lớn trong lĩnh vực kế toán và hướng dẫn về biểu mẫu, phương pháp lập chứng từ kế toán nên thông tư này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm