• Tổng Hợp Bài Tập Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp - Có Lời Giải

  Mục tiêu chính của kế toán hành chính sự nghiệp là cung cấp thông tin chính xác và minh bạch để hỗ trợ quản lý, giám sát và đưa ra quyết định về tài chính, kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Bài viết Tổng Hợp Bài Tập Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp - Có Lời Giải dưới đây của kế toán Lê Ánh sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về các khái niệm và vận dụng vào công việc thực tế.

 • Thông Tư 24/2024/TT-BTC: Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp

  Ngày 17 tháng 4 năm 2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC ban hành trước đó.) Cùng Kế toán Lê Ánh tìm hiểu một số nội dung thay đổi trong Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp số 24/2024/TT-BTC trong bài viết dưới đây 

 • Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư 107

  Hệ thống tài khoản kế toán là một phương tiện thể hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ các khoản mục kế toán riêng lẻ. Hệ thống tài khoản được ban hành theo thông tư số 107/2017/TT-BTC Quy định chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

 • Nguyên Tắc và Phương Pháp Quản Lý Tài Chính Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

  Quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp cần thực hiện theo nguyên tắc và phương pháp nào?. Cùng theo dõi chi tiết những nguyên tắc và phương pháo quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp trong bài viết dưới đây của Kế Toán Lê Ánh nhé!

 • Nội Dung Tính Chất Chi Hành Chính Sự Nghiệp - Kế Toán Lê Ánh

  Các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm những gì? Để làm được kế toán hành chính sự nghiệp thì các bạn cần phải nắm được những nội dung chi hành chính sự nghiệp và tính chất của các khoản chi hành chính sự nghiệp đó.

 • Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Là Gì? - Kế Toán Lê Ánh

  Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ giúp các bạn hiểu rõ những khái niệm, cách phân loại và nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý tài chính cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

 • Quy định về báo cáo quyết toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

  Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thì nguyên tắc lập và trình bày báo cáo quyết toán như thế nào? Thời hạn và nội dung nộp báo cáo quyết toán năm ra sao? Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với bạn đọc các quy định về báo cáo quyết toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp