• Quy định về biên lai

  Bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc các quy định về biên lai theo văn bản pháp luật mới nhất.

 • Mẫu phiếu chi theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Phiếu chi là chứng từ rất quan trọng, giúp kế toán kiểm soát tiền tệ của doanh nghiệp. Ở bài viết hôm nay, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách viết phiếu chi theo thông tư 133/2016/TT-BTC, đồng thời cũng có sẵn mẫu ở bên dưới để các bạn tải về.

 • Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn phương pháp viết giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133/2016/TT-BTC và đưa lên mẫu phiếu này để các bạn tải về.

 • Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Cách viết Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo thông tư 133/2016/TT-BTC, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn trong bài viết này. Đồng thời, chúng tôi cũng đưa lên Mẫu giấy này để các bạn tiện download về.

 • Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Trong bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ đưa lên mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC để các bạn tải về, đồng thời hướng dẫn cách viết mẫu giấy này.

 • Mẫu Biên lai thu tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Cách viết biên lai thu tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC một cách chính xác và đúng quy định cũng không phải là điều dễ dàng. Ở phạm vi bài viết hôm nay, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách viết biên lai thu tiền, đồng thời cũng có sẵn mẫu biên lai để bạn tải về.

 • Mẫu Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Để lập được chứng từ kế toán, chắc chắn bạn phải có Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Vì vậy, ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ đưa lên mẫu Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý theo thông tư 133/2016/TT-BTC để bạn tải về, đồng thời hướng dẫn cách viết mẫu bảng kê này.

 • Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VNĐ) theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Kiểm kê quỹ là công việc thường xuyên và vô cùng quan trọng khi làm công việc kế toán. Vì vậy, Kế toán Lê Ánh sẽ lưu ý những điều quan trọng khi viết bản kiểm kê quỹ, và tải mẫu Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VNĐ) theo thông tư 133/2016/TT-BTC để các bạn đang làm việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tham khảo.

 • Bảng kiểm kê ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Bài viết này của Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách viết Bảng kiểm kê ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Đồng thời, chúng tôi cũng có bản word của mẫu này để bạn tải về.

 • Mẫu Bảng kê chi tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  Để quyết toán các khoản tiền mà công ty đã chi và lập báo cáo tài chính, kế toán viên cần tập hợp bảng kê chi tiền. Vậy trong quá trình làm việc, chúng ta cần viết bảng kê chi tiền như thế nào? Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ lưu ý những điểm mấu chốt khi viết bảng kê này, đồng thời đưa lên bản word để bạn nào cần có thể tải về.