Kinh nghiệm kế toán cho sinh viên

Mẫu CV xin việc dành riêng cho sinh viên ngành Kế toán (Mẫu 2)

Mẫu CV xin việc dành riêng cho sinh viên ngành Kế toán (Mẫu 2)

ngay dang tin

20/09/2016 - 

Mẫu CV của ngành Kế toán có nét đặc trưng riêng giúp các nhà tuyển dụng dễ lựa chọn ứng viên phù hợp. Quan trọng phải biến điểm yếu của bạn thành điểm mạnh.
Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

ngay dang tin

19/09/2016 - 

Phương pháp nhập trước xuất trước tuân thủ theo nguyên tắc hàng hóa mua trước sẽ được xuất trước để sử dụng và tính theo giá thực tế của lô hàng cũ trước.
Mẫu CV xin việc dành riêng cho sinh viên ngành Kế toán (Mẫu 1)

Mẫu CV xin việc dành riêng cho sinh viên ngành Kế toán (Mẫu 1)

ngay dang tin

19/09/2016 - 

Mẫu CV của ngành Kế toán có nét đặc trưng riêng giúp các nhà tuyển dụng dễ dàng lựa chọn ứng viên phù hợp. CV kế toán không cần cầu kỳ nhưng phải súc tích.
Phương pháp giá thực tế đích danh

Phương pháp giá thực tế đích danh

ngay dang tin

17/09/2016 - 

Phương pháp giá thực tế đích danh cho vật tư, hàng hóa xuất kho xác định giá trị theo đơn chiếc hay theo từng lô và giữ nguyên từ lúc nhập cho đến lúc xuất. 
Các phương pháp tính giá trị hàng hóa vật tư xuất dùng

Các phương pháp tính giá trị hàng hóa vật tư xuất dùng

ngay dang tin

17/09/2016 - 

Giá trị vật tư, hàng hóa xuất dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều cách tính do mỗi lần nhập kho chúng có giá trị khác nhau theo giá thị trường.
Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất

Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất

ngay dang tin

17/09/2016 - 

Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất bao gồm các hao phí của ba yếu tố: lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động tính cho sản phẩm hoàn thành. 
Giá trị vật tư, hàng hóa khi nhập kho

Giá trị vật tư, hàng hóa khi nhập kho

ngay dang tin

16/09/2016 - 

Giá trị vật tư, hàng hóa khi nhập kho của doanh nghiệp là các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến chúng để làm căn cứ xác định giá nhập kho chính xác.
Phân loại tài sản cố định

Phân loại tài sản cố định

ngay dang tin

14/09/2016 - 

Phân loại tài sản cố định gồm 3 loại: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình và tài sản cố định thuê tài chính tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh.
Tính giá tài sản cố định

Tính giá tài sản cố định

ngay dang tin

14/09/2016 - 

Giá trị của tài sản cố định được ghi nhận vào sổ sách kế toán tại thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụng là nguyên giá và thời điểm đánh giá lại là giá trị còn lại.
Các nguyên tắc cụ thể của phương pháp tính giá

Các nguyên tắc cụ thể của phương pháp tính giá

ngay dang tin

13/09/2016 - 

Các nguyên tắc cụ thể của phương pháp tính giá bao gồm ba nội dung hướng dẫn cách xác định đối tượng tính giá và lựa chọn phương thức phân bổ thích hợp. 
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai