Danh Mục
Dịch vụ thiết lập hệ thống quản lý kế toán thuế

Dịch vụ thiết lập hệ thống quản lý kế toán thuế

Doanh nghiệp hoạt động có nhiều nhân sự kế toán phụ trách cho các phòng ban với gói dịch vụ này VNNP khảo sát mô hình doanh nghiệp, đưa ra phương án xây dựng hệ thống quản lý kế toán thuế cho phù hợp với mô hình kinh doanh của doanh nghiệp sao cho tiết kiệm nhất nhưng vẫn đảm bảo công việc quản lý vận hành hệ thống kế toán thuế được chuẩn chỉnh và ...
Dịch vụ tối ưu hóa quản lý hệ thống kế toán thuế

Dịch vụ tối ưu hóa quản lý hệ thống kế toán thuế

Doanh nghiệp đã có bộ máy kế toán thuế nhưng hoạt động chưa tốt, chưa đáp ứng được công việc mà doanh nghiệp đưa ra với gói dịch vụ này VNNP thực hiện khảo sát và đưa ra nhưng hạn chế trong bộ máy kế toán thuế của doanh nghiệp, thực hiện đào tạo các kỹ năng, hoàn thiện các quy trình thực hiện công việc nhằm tối ưu hóa hệ thống kế toán thuế
Dịch vụ tư vấn kế toán thuế theo vụ việc

Dịch vụ tư vấn kế toán thuế theo vụ việc

Doanh nghiệp đang vướng mắc các vấn đề về kế toán thuế trong doanh nghiệp mình và cần tư vấn tháo gỡ giải đáp các vấn đề này một cách chuẩn xác và theo đúng pháp luật thuế quy đinh. Với gói dịch vụ này VNNP tiếp nhận các phát sinh, các tồn đọng, vướng mắc của doanh nghiệp cần tư vấn tháo gỡ và đưa ra các giải pháp xử lý các tình huống đó như thế ...