Bảo Ánh

Tên : Bảo Ánh

Khóa Học : KHNLKT01

Nói Về Kế Toán Lê Ánh : Phần nguyên lý kế toán cô Ánh dạy rất dễ hiểu: - Ngắn gọn - Nhưng vì trước e cũng học trường tài chính, có học môn này rồi - Nên nghe cô giảng lại em thấy hiểu sâu hơn - Rõ ràng hơn hồi em học ở trường

phản hồi của Học Viên

Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai