Danh Mục
Đỗ Mạnh

Tên : Đỗ Mạnh

Khóa Học : THVPNC

Nói Về Kế Toán Lê Ánh : Đến với Trung tâm Lê Ánh 1 địa chỉ tin cậy, các giáo viên nhiệt tình, bám sát lý thuyết và thực hành, phải nói là thực hành rất nhiều. Giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức sâu thật sự, giúp các bạn học viên vượt qua kỳ thi 1 cách xuất sắc, Cảm ơn thầy rất nhiều, cảm ơn trung tâm, chúc Trung tâm ngày càng phát triển và đào tạo được những học viên công nghệ IT ưu tú hơn nữa.

phản hồi của Học Viên

Đến với Trung tâm Lê Ánh 1 địa chỉ tin cậy, các giáo viên nhiệt tình, bám sát lý thuyết và thực hành, phải nói là thực hành rất nhiều. Giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức sâu thật sự,  giúp các bạn học viên vượt qua kỳ thi 1 cách xuất sắc, Cảm ơn thầy rất nhiều, cảm ơn trung tâm, chúc Trung tâm ngày càng phát triển và đào tạo được những học viên công nghệ IT ưu tú hơn nữa.