Danh Mục
Hồng Liên

Tên : Hồng Liên

Khóa Học : khoá học kế toán hành chính sự nghiệp

Nói Về Kế Toán Lê Ánh : Em cảm ơn trung tâm và cô Giang và anh chị học trong lớp rất nhiều rất nhiều ạ. Thực sự, ban đầu e đi học e thấy đuối lắm, vì lớp toàn anh chị đang đi làm rồi, ít nhiều cũng có kinh nghiệm rồi nên học hiểu rất nhanh, dù e cũng là chuyên ngành kế toán nhưng vẫn thấy khá khó hiểu. Mình sợ ảnh hưởng đến lớp và cũng sợ không theo kịp nên đã định xin bảo lưu nhưng cô Giang lại quan tâm mình rất nhiều so với các anh chị khác.

phản hồi của Học Viên

Em cảm ơn trung tâm và cô Giang và anh chị học trong lớp rất nhiều rất nhiều ạ. Thực sự, ban đầu e đi học e thấy đuối lắm, vì lớp toàn anh chị đang đi làm rồi, ít nhiều cũng có kinh nghiệm rồi nên học hiểu rất nhanh, dù e cũng là chuyên ngành kế toán nhưng vẫn thấy khá khó hiểu. Mình sợ ảnh hưởng đến lớp và cũng sợ không theo kịp nên đã định xin bảo lưu nhưng cô Giang lại quan tâm mình rất nhiều so với các anh chị khác. Luôn quan tâm xem em có hiểu bài không, lúc cuối giờ luôn chủ động hỏi em có gì thắc mắc nữa không cô giải đáp cho. Từ buổi thứ 3 em cố gắng học rất nhiều, dần cũng quen, em theo kịp anh chị, hnao cũng muốn đi học luôn. Sau khi học xong, e cũng xin đi thực tập, vừa rồi đi phỏng vấn cũng đã đậu rồi. Thực sự cảm ơn trung tâm rất nhiều ạ.