Danh Mục
Khổng Thị Lan

Tên : Khổng Thị Lan

Khóa Học :

Nói Về Kế Toán Lê Ánh : Cô Lan giảng rất nhiệt tình ạ, học rất hay. Cô có nhiều năm làm việc, nhiều kinh nghiệm nên lúc học cô chia sẻ rất thú vị, rất thực tế nữa. Có nhiều tình huống trước khi đi học phải nói là mình như gà mờ luôn, k biết giản quyết thế nào luôn. Nhưng giờ mình cũng tự tin hơn rồi.

phản hồi của Học Viên

Cô Lan giảng rất nhiệt tình ạ, học rất hay. Cô có nhiều năm làm việc, nhiều kinh nghiệm nên lúc học cô chia sẻ rất thú vị, rất thực tế nữa. Có nhiều tình huống trước khi đi học phải nói là mình như gà mờ luôn, k biết giản quyết thế nào luôn. Nhưng giờ mình cũng tự tin hơn rồi.