Danh Mục
Nguyễn Minh Hoàn

Tên : Nguyễn Minh Hoàn

Khóa Học : THVPNC

Nói Về Kế Toán Lê Ánh : Mình rất ấn tượng với thầy Tới. Đúng là giảng viên giảng ở trường đại học có thâm niên rồi có khác, kỹ năng sư phạm cách truyền đạt của thầy quá tuyệt vời. Thầy lại còn kết hợp những tình huống thực tế khi làm việc hay gặp phải nữa, nên lại càng dễ hiểu. Lớp học 2 tiếng mà lúc nào cũng rất lôi cuốn. Sau khi kết thúc khóa học mình cũng đã tích lũy được những kĩ năng tin học mà anh chị truyền đạt lại cho mình. Lời cuối em muốn gửi lời cảm ơn tới trung tâm và thầy Tới rất nhiều.

phản hồi của Học Viên

Mình rất ấn tượng với thầy Tới. Đúng là giảng viên giảng ở trường đại học có thâm niên rồi có khác, kỹ năng sư phạm cách truyền đạt của thầy quá tuyệt vời. Thầy lại còn kết hợp những tình huống thực tế khi làm việc hay gặp phải nữa, nên lại càng dễ hiểu. Lớp học 2 tiếng mà lúc nào cũng rất lôi cuốn. Sau khi kết thúc khóa học mình cũng đã tích lũy được những kĩ năng tin học mà anh chị truyền đạt lại cho mình. Lời cuối em muốn gửi lời cảm ơn tới trung tâm và thầy Tới rất nhiều.