Hải Yến

Tên : Hải Yến

Khóa Học : KHNLKT04

Nói Về Kế Toán Lê Ánh : Cô giảng nhiệt tình, dễ hiểu nhưng e chưa thuộc hết các TKKT nên vẫn còn vướng vụ định khoản ý

phản hồi của Học Viên

Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai