Nguyễn Thu Hương

Tên : Nguyễn Thu Hương

Khóa Học : KHNLKT02

Nói Về Kế Toán Lê Ánh : E thấy cô giảng kĩ với nhiệt tình Với 1 phần là e đã được học trên trường rồi nên e thấy hiểu và củng cố lại được kiến thức

phản hồi của Học Viên

Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai