Đỗ Phương Hằng

Tên : Đỗ Phương Hằng

Khóa Học : KHNLKT03

Nói Về Kế Toán Lê Ánh : Em thấy chị Ánh dạy khá ổn, nhiệt tình nhưng phần bài tập chưa có thời gian chữa ngay trên lớp em thấy hơi tiếc. Phương pháp chị ánh dạy em thấy tốt chị a.

phản hồi của Học Viên

Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai