Phương Anh

Tên : Phương Anh

Khóa Học : K28-Kế toán Lê Ánh

Nói Về Kế Toán Lê Ánh : Em thấy giảng viên bên mình dạy rất nhiệt tình. Em thấy đi học bên chị xong em ham học hơn trước, trước em nhát lắm ấy. Giờ em cũng hiểu bài hơn nên cũng muốn học hơn chị a.

phản hồi của Học Viên

Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai