Danh Mục
Trương Văn Vinh

Tên : Trương Văn Vinh

Khóa Học :

Nói Về Kế Toán Lê Ánh : Em cũng là người đang đi làm rồi. Làm các nghiệp vụ, công việc bình thường thì tháy k sao, k áp lực gì nhiều, mà đến cuối năm làm báo cáo cuối năm mà cứ lúng túng, lấn cấn thế nào ấy. Chắc 1 phần do hồi trước mình làm kế toán nội bộ 2 năm nên lâu không còn chắc mấy nghiệp vụ khó khó nữa. Thấy bạn bè khuyên học ở trung tâm Lê Ánh uy tín, em cũng tính đi học thêm kế toán tại trung tâm mà thấy học từ đầu thì lại thừa quá vì em cũng đã hiểu về kế toán rồi, mà học chuyên sâu về thuế thì lại thành thừa. Nên đi học khoá này em thấy rất hợp lý. Không mất nhiều thời gian mà lại chất lượng.

phản hồi của Học Viên

Em cũng là người đang đi làm rồi. Làm các nghiệp vụ, công việc bình thường thì tháy k sao, k áp lực gì nhiều, mà đến cuối năm làm báo cáo cuối năm mà cứ lúng túng, lấn cấn thế nào ấy. Chắc 1 phần do hồi trước mình làm kế toán nội bộ 2 năm nên lâu không còn chắc mấy nghiệp vụ khó khó nữa.
Thấy bạn bè khuyên học ở trung tâm Lê Ánh uy tín, em cũng tính đi học thêm kế toán tại trung tâm mà thấy học từ đầu thì lại thừa quá vì em cũng đã hiểu về kế toán rồi, mà học chuyên sâu về thuế thì lại thành thừa. Nên đi học khoá này em thấy rất hợp lý. Không mất nhiều thời gian mà lại chất lượng.